Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Krohaven Kollegiet

Har du en ung i alderen 16-30 år, med betydelige og varige nedsatte fysiske- og/eller psykiske funktionsevner, kan kollegiet være et sted at besøge. 

Om Krohaven Kollegiet

Kollegiet er et botræningstilbud for unge i alderen 16-30 år. 

Målgruppen er unge, der kan være lettere udviklingsforstyrrede/sent udviklede, med erhvervede/medførte hjerneskader, syndromer, kromosomfejl, autismespektrum forstyrrelser eller andre udviklingsforstyrrelser. Herunder følelsesmæssige skader, grundet omsorgssvigt i barndommen. 

På Kollegiet har hver ung egen lejlighed, med bad. 
Alle unge følger et skole-, uddannelses, eller beskæftigelsestilbud i dagtimerne på hverdage. 

Vi tilbyder en fleksibel og individuel indsats, tilpasset den unges behov og udviklingspotentiale. 

I den socialpædagogiske indsats, er der fokus på at skabe øvebaner for den unge, således selvværd, selvstændighed og selvhjulpenhed øges. 

Et vigtigt indsatspunkt for Kollegiet, er arbejdet for at understøtte ungefællesskaber og dermed modvirke ensomhed. Dette meget gerne i samspil med foreninger i Esbjerg Kommune. 

Kollegiet arbejder med og ønsker, at de unge og pårørende/familier, føler sig hørt og forstået i mødet med os. 
I denne sammenhæng, er der stort fokus på, at de unge er med til at fastsætte målene for den støtte de skal modtage i Kollegiets udviklingsarbejde med den unge. 

Dette med fokus på ”det gode liv”. 

Vi kalder det ”på vej til voksen”. 

Vil du vide mere?

Mere information

Information til forældre og pårørende

Vi byder velkommen til Kollegiet, hvor vi danner gode og trygge rammer for jeres unge menneske.

Læs informationsfolderen her

Information til samarbejdspartnere

Som samarbejdspartner kan du finde information om Krohaven Kollegiet her.

Læs informationsfolderen her

Pårørendepolitik

Krohaven Kollegiet har en pårørendepolitik, der sætter fokus på de juridiske rammer og typiske dilemmaer i samarbejdet, dagsordenen samt Kollegiets kerneopgave.

Læs pårørendepolitikken

Husregler

Kollegiets husregler gælder beboere, personale og gæster.

Læs husreglerne

Familievejledning

Hvis kommunen har konstateret at dit barn under 18 år har nedsat funktionsevne, kan I gøre brug af familievejledning.