Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Krohaven Aflastning

Hvis I har et barn eller en ung med varige nedsatte fysiske- og/eller psykiske funktionsevner, kan I som familie have brug for aflastning.

Aflastningen er et specialpædagogisk aflastningstilbud til hjemmeboende børn og unge i alderen 0-23 år med betydelige og varige nedsatte fysiske- og/eller psykiske funktionsevner. 

Aflastningen er indrettet i stueetagen med 12 værelser opdelt i tre grupper, i samme bygning som Kollegiet. Hver gruppe rummer 4 værelser, 2 badeværelser og anretningskøkken, samt spise- og opholdsrum. Lokalerne er indrettet, så de så vidt muligt tilgodeser børnenes og de unges individuelle behov. I stueetagen er desuden funktionskøkken, kontorer og mødelokale.

Aflastning og Kollegiet er indrettet i et toetagers hus i en lille landsby, Tarp udenfor Esbjerg. Der er have/legeplads indrettet efter børnenes og de unges behov.

Om Krohaven Aflastning

Andre tilbud

Pædagogisk indsats i hjemmet

Krohaven Aflastning tilbyder også at I kan visiteres til at få pædagogisk indsats i jeres hjem.

Målgruppen er familier med hjemmeboende børn i aldersgruppen 0-18 år. Børnene skal have et fysisk og/ eller psykisk handicap, og have et begrænset kognitivt funktionsniveau.

Det betyder at vi kommer hjem i jeres trygge rammer, og

  • guider jer i hensigtsmæssige og udviklende tiltag i forhold til jeres barns konkrete udfordringer og behov. 
  • giver jer konkrete redskaber eller metoder for derved at skabe forudsigelighed og ensartethed, som fordrer jeres barns udvikling.

Indsatsen foregår i jeres eget hjem og tager udgangspunkt i jeres barns og familiens eksisterende kompetencer og ressourcer. 

Hvis der er brug for specialiseret og længerevarende vejledning, er det VISO, der skal benyttes til opgaven.

Familievejledning

Hvis kommunen har konstateret at dit barn under 18 år har nedsat funktionsevne, kan I gøre brug af familievejledning.