Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Til forældre

Du er stadig en stor del af dit barns liv, når det er på Specialcentret.

Som forældre er I de vigtigste personer i jeres barns liv - også når barnet er hos os. Vi inddrager jeres viden om og erfaring med jeres barn, og vi er løbende i dialog med jer om jeres barns trivsel. Ud over det har vi forskellige tilbud om forældreinddragelse.

Bo-enhederne Rabu, Bøge Alle 1-3-5-7-9-11 har et fælles forældreråd bestående af forældre- og medarbejderrepræsentanter for de forskellige enheder. Forældrerådets formål er at repræsentere børnenes og forældrenes interesser og medvirke til en løbende dialog om hverdagen på bo-enhederne.

Bo-enhederne Rabu har desuden en støtteforening med forældre- , frivillige- og medarbejderrepræsentanter.

Formålet er at indsamle midler til støtte og udvikling af de fysiske rammer, udendørsarealerne samt aktiviteter ude som inde.

Se link til Forældreråd og Støtteforening her på siden. 

Forældreråd for døgntilbud

Boenhederne Rabu har et fælles forældreråd.

Læs mere om retningslinjerne for arbejdet i forældrerådet

Støtteforening for Rabu

Boenhederne Rabu har en støtteforening.

Læs mere om hvordan du kan støtte børn og unge på Rabu