Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Priser og gebyrer på affaldsområdet

I prisbladet kan du slå op, hvad det koster for dig at få tømt spande med affald og genbrug. Oversigten indeholder både priser for private og erhvervsdrivende. 

Den samlede pris

Renovationsgebyret er sammensat af et fællesbidrag og et tømningsbidrag.

Tømningsbidraget er afhængig af, hvilken størrelse beholder du har valgt til dit restaffald. Bidraget dækker udgiften til at få tømt din affaldsbeholder, og til at dit restaffald bliver brændt. 

Fællesbidraget er obligatorisk og afhængig af din boligtype. Bidraget dækker udgiften til genbrugsindsamling og drift af genbrugspladserne, information og administration af affaldsområdet.

Se priserne