Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Priser og gebyrer på affaldsområdet

I prisbladet kan du slå op, hvad det koster for dig at få tømt spande med affald og genbrug. Oversigten indeholder både priser for private og erhvervsdrivende. 

Den samlede pris

Renovationsgebyret er sammensat af et dagrenovationsbidrag og et fællesbidrag.

Dagrenovationsbidraget er afhængig af, hvilken størrelse beholder du har valgt til dit restaffald. Desuden varierer prisen ud fra, om du får tømt din spand hver uge eller hver 14. dag. Bidraget dækker udgiften til at få tømt din affaldsbeholder, og til at dit restaffald bliver brændt. 

Fællesbidraget er obligatorisk og afhængig af din boligtype. Bidraget dækker udgiften til genbrugsindsamling og drift af genbrugspladserne, information og administration af affaldsområdet.

Se priserne

Prisblad for 2019

I prisbladet kan du se de aktuelle priser på affaldsområdet.

Se dine udgifter i Prisblad 2019