Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Bygge om i boliger

Du kan gennemføre ombygninger i lavt boligbyggeri (parcelhus, rækkehus m.v.) uden byggetilladelse, hvis der ikke sker en udvidelse af arealet eller en ændring af anvendelsen.

Ønsker du at udvide eller ændre arealet, skal du søge om tilladelse. Her på siden kan du læse mere om, hvordan du gør det.

Du kan gennemføre ombygninger i lavt boligbyggeri (parcelhus, rækkehus m.v.), uden byggetilladelse, hvis der ikke sker en udvidelse af arealet eller en ændring af anvendelsen.

Selvom disse ombygninger kan gennemføres uden byggetilladelse, skal ombygningsarbejderne overholde bestemmelserne i Bygningsreglement 18.

Fritagelse for ansøgning om byggetilladelse gælder hovedsageligt også for ændring af tagbelægning og facader, medmindre en bestemt facade/tagdækning er fastsat i lokalplan, byplanvedtægt eller deklaration.

Ønsker du at udvide arealet eller ændre anvendelse skal du søge om tilladelse.