Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Bygge om i boliger

Du kan gennemføre ombygninger i lavt boligbyggeri (parcelhus, rækkehus m.v.) uden byggetilladelse, hvis der ikke sker en udvidelse af arealet eller en ændring af anvendelsen.

Ønsker du at udvide eller ændre arealet, skal du søge om tilladelse. Her på siden kan du læse mere om, hvordan du gør det.

Du kan gennemføre ombygninger i lavt boligbyggeri (parcelhus, rækkehus m.v.), uden byggetilladelse, hvis der ikke sker en udvidelse af arealet eller en ændring af anvendelsen.

Selvom disse ombygninger kan gennemføres uden byggetilladelse, skal ombygningsarbejderne overholde bestemmelserne i Bygningsreglement 18.

Fritagelse for ansøgning om byggetilladelse gælder hovedsageligt også for ændring af tagbelægning og facader, medmindre en bestemt facade/tagdækning er fastsat i lokalplan, byplanvedtægt eller deklaration.

Ønsker du at udvide arealet eller ændre anvendelse skal du søge om tilladelse.

Ansøgningstyper:

Aktivitetskode Internt navn Visningsnavn Sagstypekode  Sagstype visningsnavn
BAT82 Matrikulære sager Matrikulære sager BST8 Plansager
BAT83 Planmæssig forespørgsel Planmæssig forespørgsel BST8 Plansager
BAT84 Mindre facadeændringer Mindre facadeændringer BST8 Plansager
BAT105 BR18 - Nedrivning, der kræver tilladelse Nedrivning, der kræver tilladelse BST91 Sager der behandles efter BR18
BAT106 BR18 - Transportable konstruktioner Transportable konstruktioner BST107 camping-, festival- og salgsområde
BAT107 BR18 - Camping-, festival- og salgsområder Camping-, festival- og salgsområder BST107 camping-, festival- og salgsområde
BAT108 BR18 - Nedrivning, der ikke kræver tilladelse Nedrivning, der ikke kræver tilladelse BST108 Nedrivning, der ikke kræver tilladelse
BAT109 BR18 - Ny-, om- og tilbygning af garager, carporte, udhuse, drivhuse og lign, når bygningernes samlede areal på grunden højst er 50 m² BR18 - Ny-, om- og tilbygning af garager, carporte, udhuse, drivhuse og lign, når bygningernes samlede areal på grunden højst er 50 m² BST106 Byggearbejde, der ikke er omfattet af kravet om byggetilladelse
BAT110b BR18 - Ny-, om- og tilbygning af garager, carporte, udhuse, drivhuse og lign, når bygningernes samlede areal på grunden højst er 50 m², hvor byggeretten ikke er overholdt. BR18 - Ny-, om- og tilbygning af garager, carporte, udhuse, drivhuse og lign, når bygningernes samlede areal på grunden højst er 50 m², hvor byggeretten ikke er overholdt. BST91 Sager der behandles efter BR18
BAT111 BR18 - Byggearbejder, der kan udføres uden byggetilladelse. BR18 - Byggearbejder, der kan udføres uden byggetilladelse. BST106 Byggearbejde, der ikke er omfattet af kravet om byggetilladelse
BAT112 Øvrige konstruktioner Øvrige konstruktioner BST91 Sager der behandles efter BR18
BAT114 Garager, carporte, udhuse og lignende Garager, carporte, udhuse og lignende BST101 Garager, carporte, udehuse og lign. bygninger
BAT115 Fritliggende enfamiliehuse, rækkehuse, dobbelthuse og sommerhuse Fritliggende enfamiliehuse, rækkehuse, dobbelthuse og sommerhuse BST102 Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse med lodret lejlighedsskel
BAT116 Industri, lager og bygninger til landbrugsdrift Industri, lager og bygninger til landbrugsdrift BST103 Ikke kompliceret industri- og landbrugsbyggeri
BAT117 Industri, lager og kontorbyggeri i flere etager Industri, lager og kontorbyggeri i flere etager BST104 Erhvervsbyggeri 
BAT118 Lejligheder og boliger med vandret lejlighedsskel Lejligheder og boliger med vandret lejlighedsskel BST105 Etageboliger med vandret lejlighedsskel