Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Fredninger

I Esbjerg og Fanø Kommuner findes der er en række arealer, der er fredede. Det gælder blandt andet arealer på det sydlige Fanø, Ribe Holme, Tange Sø, Horslund Krat og ved Kongeåen. 

Alle fredninger kan ses i kommuneplanen

Fredningerne er til for at beskytte særligt værdifulde geologiske, biologiske, kulturhistoriske og/eller rekreative områder.

Hvis du har spørgsmål til en fredning, eller ønsker at lave ændringer indenfor et fredet område, skal du tage kontakt til os. Så sørger vi for at sende din henvendelse videre til fredningsnævnet.

Det er Fredningsnævnet for Sydjylland, der træffer beslutninger om fredede områder.

Fortidsminder og diger kan du læse om her.

Beskyttelseslinjer kan du læse om her.