Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Strategisk varmeplanlægning

Vil du gerne ændre opvarmningskilden af din ejendom? Så læs lige her først.
Her på siden er der status og tidslinje for den kommende Strategiske varmeplan for Esbjerg Kommune.

I Esbjerg Kommune vil vi gerne være CO2-neutrale i 2030, men som Bæredygtig EnergiMetropol skal det gøres smart. Nogle steder er det smartest af udbygge fjernvarmen, andre steder er der grundlag for lokal varmeforsyning (dvs. en "lokal fjernvarmeløsning", som fx. store delte varmepumper) og andre steder giver individuelle løsninger bedst mening, som fx. individuelle varmepumper til erstatning for olie- og gasfyr.

Vi er ved at udarbejde en Strategisk varmeplan, som bl.a. ser på hvilke varmeløsninger, der giver bedst mening i dit område. Planen kommer i høring inden sommerferien. Nedenfor kan du se status på, hvad vi ved, samt en mere detaljeret tidslinje for, hvornår vi regner med at have en færdig Strategisk varmeplan med bud på, hvor der er mulighed for opvarmning med fx. overskudsvarme og nye fjernvarmeområder.

Det er vigtigt at understrege, at hvis mange vælger individuelle varmeløsninger, så kan det udhule grundlaget for at lave fælles løsninger, som vil være nemmere at administrere og økonomisk fordelagtige for den enkelte borger på sigt. Kig derfor gerne i kortet nedenfor.

Kontakt os gerne via kontaktboksen, hvis du går med drømme om en lokal delt varmeløsning i dit lokalområde.

Oversigtskort med varmeområder - det vi ved nu

De grønne områder i kortet viser de eksisterende fjernvarmeområder.

De gule områder ligger i umiddelbar nærhed af eksisterende fjernvarmenet og kunne potentielt blive tilsluttet fjernvarmenettet.

De blå cirkler angiver områder med varmegrundlag, der umiddelbart forventes stort nok til at etablere lokalvarme. Dvs. en "lokal" fjernevarmeløsning igennem rør som en selvstændig løsning eller en løsning, der er koblet på det store fjernvarmenet.

De lilla områder angiver lokalsamfund med varmegrundlag, som umiddelbart kan være stort nok til at etablere lokal varmeløsning, som ikke nødvendigvis er rørlagt og som formentlig ligger for lang fra det eksisterende fjernvarmenet til at blive tilsluttet. Her kan der laves spændende lokale varmeløsningsprojekter. 

De resterende ufarvede områder forventes at blive anbefalet individuelle opvarmningskilder.

Tidslinjen i 2022

Proces og tidslinje for den strategiske varmeplan

April/maj: Udkast til strategisk varmeplan
Afrapportering af resultater, som drøftes i fællesskab med varmeværker i Esbjerg Kommune.

Juni: Politisk behandling
Når udkast til den strategiske varmeplan er færdig i maj, sendes den i politisk behandling samt offentlig høring.

Juli/august: Offentlig høring 

September/oktober: Endelig vedtagelse
Efter offentlig høring kan den nye strategiske varmeplan blive endeligt politisk vedtaget.