Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Esbjerg Kommune har den 25-05-2023 startet en planproces for lokalplan nr. 10-030-0009 for et erhvervsområde Esbjerg Korskro Vest, samt kommuneplanændring nr. 2023.30.

Kommunen har inddraget relevante interessenter i planprocessen og på denne måde begrænset planens miljømæssige konsekvenser.

 

Begrundelse

Planen er omfattet af miljøvurderingslovens § 8 om at gennemføre en miljøvurdering, og der skal derfor udarbejdes en miljørapport, hvor planens sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet vurderes.