Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Studietur til Odense Kommune 12. august 2022

På baggrund af Esbjerg Kommunes nye brandingstrategi for Esbjerg By om kultur & oplevelser, har Byrådet været inviteret på studietur til Odense den 12/8-22.

Her har de hørt oplæg fra Borgmester Peter Rahbæk Juel og Kst. administrerende direktør Martin Petersen om Odense Kommunes arbejde med vækst via Kultur & Event, der har været brugt strategisk for at tiltrække bosætning til Odense by.

Deltagere:

Borgmester Jesper Frost Rasmussen

Kommunaldirektør Rikke Vestergaard

Direktør for Børn & Kultur René Nielsen

Kulturchef Ulla Visbech

Eventkoordinator Kirsten Kirchner

Udvalgsformand Jakob Lose

Udvalgsformand Henning Ravn

2. Viceborgmester Jørn B. Andersen

Byrådsmedlem Karsten Degnbol

Byrådsmedlem Henrik Andersen

Byrådsmedlem Olfert Krog

Byrådsmedlem Tommy Noer

Byrådsmedlem Jørgen Ahlquist

Byrådsmedlem Hans Erik Møller

Byrådsmedlem Klaus Sandfeld

Byrådsmedlem Mikkel A. Jensen

Byrådsmedlem Kurt Bjerrum

Byrådsmedlem Emil Pedersen

Program for dagen:

Kl. 7.30 Busafgang fra Esbjerg Rådhus

Kl. 9.30-10.30 - Det politiske arbejde med vækst via Event i Odense – oplæg v. Borgmester Peter Rahbæk Juel

  • Velkommen og præsentationsrunde
  • Hvor var Odense, inden de igangsatte det strategiske arbejde med events og store begivenheder, og hvilke større politiske beslutninger har de taget på dette område undervejs

Kl. 10.30-12.00 - Oplæg ved konstituerende administrerende direktør Martin Petersen

  • Odenses arbejde med events og store begivenheder
  • Organisering af arbejdet på tværs af to forvaltninger
  • Effektmålinger
  • Dilemmaer
  • Spørgsmål og dialog

Kl. 12.00-13.00 Drøftelse af hvilke læringspointer og opmærksomhedspunkter byrådet har hørt – hvad er vigtige læringspointer som skal tages med videre?

Kl. 13.15-14.15 Frokost på Oluf Bagers Gaard, Nørregade 29, Odense (4. min. til fods fra Odense Rådhus) 

Kl. 14.30 Afgang med Bus – forventet hjemkomst kl. 16.00

Udgifter til studietur til Odense Kommune 

Bustur tur til Odense Kommune & retur til Esbjerg Kommune 7.375,00 kr. 
Forplejning til bustur  1.478,40 kr.
Mødelokale med forlejning  5.045,00 kr. 
I alt  13.898, 40 kr. 

Bilag