Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Svar til Spørgetid den 17. august 2015

Spørgsmål vedrørende valg til lokalråd Øst

Spørgsmål 1.a:
Vil Esbjerg Byråd til nævnte § 4 oplyse: Om Esbjerg Byråd mener, at f.eks. meget kendte Møllegruppe, som består af 400+ klagere og styregruppe bør tilmelde sig selv til et valg eller bør tilskrives?

Svar:
Lokalrådet har oplyst, at de i forbindelse med valget sendte opfordringer ud til ca. 40 foreninger i området til at stille med kandidater til lokalrådet, men at kun 5 foreninger stillede med kandidater.

Der henvises i øvrigt til Byrådets svar til Spørgetid den 20. oktober 2014, hvor Byrådet svarede, at Esbjerg Øst Lokalråd er valgt i overensstemmelse med vedtægterne.

Spørgsmål 1.b:
Vil Esbjerg Byråd til ovennævnte oplyse: Om Byrådet mener, at det kunne lade sig gøre at afholde et demokratisk byrådsvalg uden en offentlig annoncering af hvor der skulle stemmes samt svare på om Esbjerg Byråd i Lokalråds Østs vedtægter kan se krav om tilmelding for at kunne afgive sin stemme.

Svar:
Byrådet har ingen bemærkninger til annoncering og valg af Lokalråd Esbjerg Øst. Der henvises til Byrådets svar til Spørgetid den 20. oktober 2014.

Spørgsmål 2:
Vil Esbjerg Byråd oplyse om Esbjerg Byråds partier, kunne forestille sig: At i fald 6 ud af Byrådets partier trak sig, at så kunne de 3 tilbageværende blot fordele mandaterne i Byrådet mellem sig uden nyvalg? 

Svar:
Byrådet vil i et sådant tilfælde være bundet af reglerne i lov om kommunernes styrelse og kommunal og regionalvalgloven, man kan derfor ikke sammenlige et byråd med et lokalråd. Byrådet vil ikke kunne udskrive nyvalg, men vil være forpligtet til at indkalde stedfortrædere, der er valgt efter reglerne i valgloven.

For så vidt angår lokalrådet, gælder det i henhold til vedtægterne, at medlemmerne vælges for en byrådsperiode, der er ingen krav om at foretage nyvalg til lokalrådet før byrådsperiodens udløb.

Spørgsmål 2 fortsat:
Vil Esbjerg Byråd oplyse, om den mener, at ydmygheden må komme over Lokalråd Esbjerg Øst og om denne må opløse sig selv jf. § 9 med henblik på at genskabe demokratiske forhold i Østerbyen – og hermed menes opløsning af Lokalrådet med det formål at skabe et folkevalgt lokalråd med mandat fra borgerne?

Svar:
Det er op til Lokalråd Esbjerg Øst om dette ønsker at opløse sig selv jf. vedtægtens § 9.