Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Ribe Middelalderby

I Danmarks ældste by er der et kontinuert arbejde med at bevare og skærpe vores smukke kultur. På denne side kan du se mere om projekterne.

Aktuelle bevaringsprojekter i Ribe inkluderer renoveringen af de røde og hvide middelalderbænke, genskabelsen af de brostensbelagte middelaldergader og de tre broer over Ribe å, der genskabes, som da de blev bygget i 1900tallet. 

Broerne i dæmningen

Omkring midten af 1200 tallet blev bydelene nord og syd for Ribe å forbundet af en dæmning tværs over åløbet. På dæmningen, eller mellem dammene, blev der bygget 3 broer, som alle kan renoveres, så de ser ud som de gjorde i 1900-tallet.

Arkitektfirmaet Dissing & Weitling har udarbejdet et skitseforslag for alle 3 broer, som skal bruges til at søge støtte fra fonde til at gennemføre renoveringen af broerne.

Projektet drejer sig om Kvaderstensbroen mellem Mellemdammen og Overdammen, den gamle bro ved Ydermøllen og broen ved Skibbroen og Midtmøllen.

Ribes bænke renoveres

Ribe bænkene bliver renoveret, så de får den den oprindelige rød/hvide farve og den rigtige og behagelige let rundede profil på de to planker, som udgør sædet.

Der er 90 bænke i alt, og der bliver taget 10 bænke ind ad gangen, hvilket er det, som værkstedet kan rumme. 

Tidsplanen for renovation af middelaldergaderne

Fra sommer 2018 til 2020 vil Esbjerg Kommune og DIN Forsyning renovere de middelaldergader, som ses på kortet.
Kort, hvor de renoverede middelaldergader er tegnet ind.
 

Projektet indeholder renovering af ledninger (kloak, vand og varme). Bagefter renoverer Esbjerg Kommune belægningen i gaderne fra asfalt til brosten.

Med brolægning af de tre gader fuldender Esbjerg Kommune en vigtig etape i Ribe, nemlig at bringe gaderne i den centrale del af middelalderbyen tilbage til et mere oprindeligt/middelalderligt udseende.

Desuden betyder renovering af ledningerne, at der i en lang årrække ikke forventes store gravearbejder i den del af byen.

 

 • Smøgen mellem Gravsgade og Ribe Gamle Kirkegård blev leveret i er afleveret i august 2018.
   
 • Projektet i Gravsgade er afsluttet og gaden kan benyttes. De underjordiske arbejder er næsten færdige, og der er lagt brosten i kørebanen, ligesom lamperne er renoveret og opdateret til moderne krav. Gaden fremstår nu rigtig fin og hyggelig, ligesom som den øvrige del af middelalderbyen
   
 • I Korsbrødregade mellem Erik Menveds Vej og Slotsgade er gravearbejderne afsluttede, og brolægning af kørebanen er i gang. I kanten af kørebanen bliver der lagt cykelfliser, når kørefeltet er udført. Fortove og gadelamper udskiftes i 2019, hvor arbejderne fortsætter mod syd i gaden. Når arbejdet i Korsbrødregade genoptages i foråret 2019 bliver krydset Korsbrødregade, Slotsgade og Præstegade spærret i 5-6 uger. Det betyder, at gennemkørsel i gaderne ikke bliver mulig. Man kan naturligvis køre frem til sin bolig, men skal køre samme vej ud, som man kom ind. Der vil blive skiltet fra alle ’indfaldsvejene’. Afhængigt af vejret forventes det, at arbejderne starter op igen i marts-april.
   
 • I 2019 starter man igen op i Korsbrødregade fra Slotsvej mod Gråbrødregade. Det er muligt at den nordligste del fra Erik Menveds Vej mod Skibbroen også kan nå at blive udført i 2019 – ellers udsættes den til 2020.
 • Omkring april 2020 starter renoveringsarbejderne i Sønderportsgade op – her er der tale om strækningen fra omkring Hotel Dagmar og hen til broen over Stampemølle Å. Eventuelt vil der også pågå arbejder i Smedegade. Strækningen i Sønderportsgade bliver lukket for kørsel, men der skiltes naturligvis for omkørsel.

Når gravearbejdet kommer forbi Gravsgade, vil Ribe Museer udføre undersøgelse og kortlægning af den portvange, man forventer at finde overfor den allerede kendte vange af den oprindelige Sønderport.

Det samlede projekt forventes færdigt i løbet af efteråret 2020.