Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Områdefornyelse i Bymidte vest

I Bymidte vest, med Klevestien og havnepromenaden som rygrad, skal der på strategiske steder udvikles og fornyes, så bydelen bliver mere levende og attraktiv.   

I maj 2021 vedtog Byrådet et områdefornyelsesprogram, der gav vide rammer for forskellige projekter indenfor området. 

Programmets hovedpunkter er:

  1. a    Forbedring og forskønnelse af gader, byrum og grønne arealer
  2. b    Bedre trafik og byrum
  3.      Styrkelse af netværk, kultur og ejerskab
  4.      Mindre forbedrings-, aktivitets- og
         forskønnelsesprojekter
  5.      Midlertidige foranstaltninger
  6.      Program, planlægning, borgerinddragelse og
         kvalificering af investeringsmuligheder

Derudover blev der i programmet peget på mulige gårdforbedringsprojekter samt nogle udviklingspotentialer af rekreative arealer og gaderum i området, der kan udspringe af områdefornyelsen.

Det der er sket

I 2021-22 har der været afholdt workshops med borgere og interessenter, der dels har styrket netværk og ejerskab i området og dels har afdækket hvilke ønsker og behov der er for gaden.

Samtidig startede det midlertidige projekt ”Det Grønne Strøg” som en prøvehandling under Vision2025 – Grønt Liv & Bæredygtighed. En gruppe unge satte ord på, hvad der kunne danne ramme for en grøn indsats og for at øge bosætningen.

Det Grønne strøg afprøvede forskellige tiltag i den del af Kongensgade der ligger vest for Stormgade. Forsøget har bl.a. styrket kulturen i området og kulminerede med et marked, hvor der var fokus på bæredygtighed, genbrug og det grønne.

Bytteskabe for brugte bøger blev sat op i gaden og har været en succes lige siden.

Det der er i gang

”Det grønne strøg” har kastet et nyt midlertidigt forsøg af sig, ”Kongensgades nye klæder”, hvor arkitektteamet Rumgehør sammen med kommunens Kultur og Områdefornyelsen, skal afprøve trafikløsninger og indretning af gaden.

Projektet skal munde ud i nogle anbefalinger for hvordan gaden kan udvikles til permanente løsninger.  

Det der er på vej

Erfaringerne fra de to midlertidige forsøg og workshops har dannet baggrund for fire delprojekter under områdefornyelsen, der skal føres ud livet over de næste to år. Alle delprojekter hænger uløseligt sammen og koordineres på tværs og med andre projekter i området.

Delprojekt 1 - Rammer for udvikling, skal være med til at udforme en plan både på den korte og den lange bane for udvikling af området. Til at videreudvikle idéerne i området får vi hjælp af arkitekterne Gründl Haahr, der i konkurrenceprojektet netop havde dette område som nedslagsområde.

Delprojekt 2 – Forbindelse mellem Kleven og Byparken, skal sikre at den grønne ring er forbundet og at der er en sikker forbindelse langs kanten af byen.  Samtidig får vi løftet projektet i Byparken, så der opstår synergi mellem den grønne forbindelse og Byparken.

Delprojekt 3 – Krydset ved Bomholts Plads og Stormgade, tager også udgangspunkt i Gründl Haahrs behandling af nedslagsområdet, hvor der foreslås en byfortætning omkring krydset og en sammenhæng langs Kleven.

Delprojekt 4 – Kongensgade vest-kvarteret.  Her skal området have en helt ny identitet og funktion.  Der skal sikres forbindelser mellem by og havn, og de trafikale forhindringer skal løses.

Inddragelse

Der har i forbindelse med konkurrenceprojektet for Esbjerg midtby og Rørkjær, byparkkonkurrencen, ”Det grønne strøg” og ”Kongensgades nye klæder”, Trafik- og mobilitetsplanen og flere andre projekter været en omfattende borger- og interessentinddragelse. Der vil derfor ikke være yderligere inddragelse, da der nu skal handling bag ordene.

Du er dog altid velkommen til at give din mening til kende på Esbjerg kommunes SoMe sider eller på Bymidtevest@esbjerg.dk