Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Kongensgade

Et af de samlende projekter for Esbjergs bymidte er omdannelsen af Kongensgade til borgenes og de besøgendes gade. Projektet er delt op i flere etaper og har spændende tanker bag.  

Traditionen for at turde skille sig ud og med inspiration fra den særlige beliggenhed, klimaet, havet og blæsten, som altid vil være de grundlæggende bestanddele i Esbjergs særlige DNA, har resulteret i et unikt udtryk for Kongensgade, hvor havet, vinden og bølgerne har referencer overalt. På den måde kan man gå på den centrale handelsgade og sidegaderne uden at glemme den karakteristiske natur, som ligger lige bag byen.

DNA’et er blevet videreudviklet sammen med vinderen af arkitektkonkurrence. Resultatet har skabt masser af aktivitetDekorativtsmuligheder for børn og voksne og flere siddemuligheder på strækningen. Der er plantet flere store træer, der sammen med læskærme giver både generelt læ og læ i nærmiljøet.
Bemærkninger og forslag fra dommerbetænkningen, fra borgermøde samt bemærkninger fra Esbjerg Byforum og Esbjerg City er indarbejdet i det færdige resultat. Læs mere om belægningen nedenfor.

 

Projektet blev afsluttet i oktober 2020
Kongensgade blev officielt indviet i oktober 2020, men arbejdet med at udvikle enden ved Stormgade fortsætter.
 

De planlagte etaper (nutidige øverst)

5. etape - afsluttet
er området Kongensgade/Stormgade, og i oktober fjernes al inventar fra Stormgade til Smedegade. Kronprinsensgade spærres mellem Skolegade og Havnegade. Se planen for kloakarbejdet her og planen for brolægning her. Etapen forventes at stå færdig i slutningen af 2020. 

4. etape - afsluttet
Strækningen ned til Jernbanegade og Englandsgade fra Skolegade til Havnegade er afsluttet. Østergade fra Skolegade til Kongensgade er udskudt til 2021, hvor byggerierne på hjørnet af Kongensgade/Østergade og den tidligere Ungdomsskole er færdige.

3. etape - afsluttet
Strækningen mellem Torvet og Englandsgade er afsluttet. 

2. etape - afsluttet
Strækningen mellem Kirkegade og Torvet. Denne del er nu færdig.

Sidegaderne
Smedegade, Jyllandsgade og Kirkegade er nu færdigrenoveret. Der er nu opholds- og legezoner i den ene side af gaderne, med forskellige legeredskaber, træer, opholdszoner til fx udeservering, cykelparkering mv.

Jyllandsgade og Smedegade er forskønnet med ny belægning, legeudstyr, bænke og træer på strækningerne mellem Skolegade og Borgergade. Gaderne er blevet indrettet med en aktivitetszone, hvor der tidligere var bilparkering, men der er fortsat handicapparkering.

I Englandsgade er der legeredskaber, som er inspireret af havbunden. Så snart kloakeringen i Englandsgade er færdig, begynder brolægningen, og hele gaden bør stå færdig i løbet af efteråret. I Østergade ser situationen lidt anderledes ud. Boligbyggerierne i gaden udsætter brolægningen til efter projekternes færdiggørelse. 

Inventar i gaderne

Lyskilder

I de tre Kongensgade kryds med Smedegade, Jyllandsgade og Kirkegade er der ophængt store "Giga Copenhagen armaturer".
De skaber en effektbelysning, som dog ikke adskiller sig fra vores almindelige armaturer og alligevel er noget helt specielt.

Skiftende lys

Udover at de tre armaturer giver en rigtig god belysning, kan de også tilpasses årstiderne hhv. arrangementer. F.eks. vil skærmen i juletiden lyse rød og til nytår vil den kunne skifte farver. 
Viser lampen vendt rundt, så man kan se de smarte pærer

Læhegn og bænke

Mens havbundens bølgeribber og strandens sandblæste riller afspejles i belægningen i gaden, møder man klitterne rundt omkring hvor marehalm føjer sig for vinden og de lægivende træ-espalier danner klitterne langs stranden.

Lyspastiller

Lyspastillerne er en del af inventaret til Kongensgade, og kan bruges som bænk eller stol. De symboliserer ravklumper, som ligger på bunden af vadehavet.
De store ravklumper er skyllet op i sidegaderne og ligger klar, lige til at samle op langs strandkanten.
Når mørket falder på lyser de op i måneskinnet.

Pullerter

Adgangen til gågadeområdet begrænses via nye pullerter udvalgte steder. 
Fra uge 28 testes pullertsystemet i Englandsgade. Pullerterne vil være oppe i tidsrummet kl. 12-18. 
Du kan søge om at få adgang til at betjene systemet.

Ansøg om adgang forbi pullerter

Belægningen

Grundlæggende er der tre farvezoner, som danner ribbemønstret i belægningen: En mørk i bunden af bølgeslagsmønstret, en mellemtone i ribbens skygge og en lys granit i ribbernes toppe.
Hver farvezone er sammensat af 3 granittyper, hvis farvetoner ligger tæt op af hinanden. Den lyseste granit i den mørke zone går igen i mellemzonen og den lyseste granit her, går igen i den lyseste zone. Det sikrer variation og liv i den enkelte zone og en glidende overgang mellem zonerne.
Farverne på granitten på Kongensgade

 
 
I den mørke zone er stenene små, i mellemzonen har de samme brede, men er længere og i den lyse zone har stenene dobbelt bredde. De lyse sten er jetbrændte og har en glattere overflade end de mindre sten, som er mere groft behuggede. Det vil sige at ribbemønstrets toppe fremstår lyse og glatte mens bunden fremstår mørkere og mere ru.
Størrelsen på stenene varierer for at give gaden spil, så det ligner bølger

Kongensgade anlægges ikke som en traditionel gågade, men som et lille stykke havbund. Eller som en sandstrand i blæst.

 

Funktioner
Flere steder er der små niveauspring i belægningen. Det er for at sikre effektiv afvanding og låsning af belægningen, så den ikke forrykker sig, når større biler kører på den og ved daglig brug af gaden.
Billedet illustrerer fordybninger, der leder vand og låser belægningen

Som det frem går af billedet, er der etableret låsebånd på tværs af belægningen, disse bånd er støbt ned og står lidt under den øvrige belægning (ca. 5-7mm). I gangarealerne bliver stenene banket ned mod låsebåndet, og det vil kunne opfattes som en ujævnhed, men det er en naturlig og faglig rigtig måde at gøre det på. Den øvrige belægning er sat i grus og vil med tiden blive jævn med låsebåndene i takt med at den belastes.

Luftbillede af Kongensgade, hvor man tydeligt kan se at belægnignen ligner bølgerInden kommunen overtager belægningen, bliver den gennemgået for, om den står, som den skal.

​Der bliver løbende sat midlertidige bænke og skraldespande op. Det permanente udstyr er sat op og der er blevet plantet træer.

Vinderforslaget til indretning af Kongensgade
Situationsplan for Kongensgade