Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

God økonomistyring

En afgørende forudsætning for, at Esbjerg Kommune når sine mål er, populært sagt, at alle trækker på samme hammel. Alle medarbejderes indsats er afgørende for at realisere målene. Derfor har alle på denne måde del i økonomistyringen.

Disse retningslinjer er det helt overordnede sæt spilleregler for, hvordan vi sikrer en god økonomistyring.

Retningslinjerne er formuleret i to dele:

  • I afsnittet ”Styringskultur” omtaler vi de handlinger og den adfærd, som er retningsgivende for måden at arbejde med god økonomistyring og udvikling af nye økonomistyringstiltag på. 
  • I afsnittet ”Styringsmål” beskrives de overordnede mål for Økonomistyringen. Det er disse mål, som skal realiseres i kraft af den gode økonomistyring. 

God økonomistyring i Esbjerg Kommune

Direktionen, november 2014