Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Ny arkitekturpolitik i Esbjerg Kommune

Byrådet har igangsat arbejdet med en ny Arkitekturpolitik, som skal afløse den eksisterende Arkitekturstrategi fra 2013.

Byrådet ønsker med den kommende proces at sætte en retning for en ny arkitekturpolitik i kommunen. Undervejs i arbejdet vil der ske inddragelse af et Advisory Board, borgere, erhvervslivet og mange flere.

Har du input til arbejdet?

Vi vil rigtig gerne have input til den nye arkitekturpolitik. Er der en bygning, en dør, en detalje eller en bænk i kommunen, som i dine øjne fungerer rigtig godt? Så kan du herunder indsende et billede og en kort beskrivelse. De input vi modtager, bliver brugt i det videre arbejde med arkitekturpolitikken.

Upload billede her

Milepæle

  • Kickoff workshop den 8. september 2021:
    • Oplæg ved Stadsarkitekt Tina Saaby, Gladsaxe Kommune, efterfølgende drøftelse af kommissorium, som sætter rammen for en ny arkitekturpolitik.
  • Temamøde i Byrådet den 1. oktober 2021, program:
    • Oplæg ved direktør for Arkitektforeningen Lars Autrup: ”Arkitekturpolitik i kommunen – hvorfor og hvordan?” 
    • Oplæg ved direktør af Varde Museerne Claus Kjeld Jensen: ”Arkitekturpolitik som branding for turisme som grundlag for bosætning”.
    • Samtaler ved temaborde om temaerne ”Byg i byen”, Vores fælles byrum”, ”Hverdagsarkitektur”, ”Byggeri i det åbne land”, ”By for mennesker”.