Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Vilslev-Jedsted

Vilslev-Jedsted ligger i et naturskønt område med marsk og flere små søer og vandløb. Vilslev består mest af gamle gårde og husmandssteder.

Byen over åen

Vilslev og Jedsted er to sammenvoksede landsbyer, som ligger på hver sin side af Kongeåen. De to byer har en del fællesbygninger fra tidligere tider for eksempel den gamle kro, det gamle toldsted, den gamle skole og det gamle mejeri.

Området, hvor de to byer mødes, er i dag byens centrum. Resterne af den historiske adskillelse over Kongeåen kommer i dag mest til udtryk i den årlige landsbyfest, hvor der er konkurrencer landsbyerne imellem blandt andet med tovtrækning over Kongeåen.

Vilslev-Jedsted ligger i et naturskønt område med marsk og flere små søer og vandløb. Vilslev består mest af gamle gårde og husmandssteder og har en høj grad af landsbystemning, blandt andet på grund af de mange tre- og firelængede gamle gårde. I Jedsted er der også gamle gårde og husmandssteder i den nordlige del ned mod åen, mens der findes mange nyere parcelhuse i den sydlige del.

Vilslev-Jedsted er placeret syd for Esbjerg og nord for Ribe og der bor ca. 600 mennesker i byen.

Transporttid i bil

  • E20 14 min.
  • Hospital 20 min.
  • Esbjerg City 20 min.
  • Ribe 10 min.
  • Esbjerg Idrætspark 21 min.
  • Billund lufthavn 50 min.
  • Esbjerg lufthavn 19 min.
  • Odense 1t 20 min.

Det skaber liv i byen

Der er et aktivt foreningsliv i Vilslev-Jedsted med blandt andet kroket, håndbold, spejder, lystfiskeri, borger- og aktivitetsforening, husholdningsforening og pensionistforening. Derudover deltager mange også i foreningslivet i Gredstedbro.

Der er et stærkt fællesskab i byen, og den årlige byfest er meget populær og tiltrækker mange deltagere. Der er flere aktive kunstnere i Vilslev-Jedsted for eksempel en billedhugger, en billedkunstner og en keramiker. En del af byens beboere er aktive inden for jagt og lystfiskeri. Kongeåen udgør en naturlig ramme for lystfiskeri, og byens kælkebakke er meget populær om vinteren.

Den gamle grænseå Kongeåen, dannede fra den ældre middelalder skel mellem hertugdømmet Slesvig og kongeriget Danmark. Fra 1864 til 1920 dannede åen grænse mellem Danmark og Tyskland.

Skole, SFO og klub

Esbjerg Kommune er inddelt i syv skoledistrikter og en børneby. 

Børn i Vilslev-Jedsted hører under Vadehavsskolen i Gredstedbro. Der kører skolebus til Gredstedbro.

I Gredstedbro nær Vilslev-Jedsted finder du:

Gredstedbro Skole Vadehav med klasser fra 0.-9. med tilhørende SFO

På det dynamiske kort herunder kan du se alle skoler i kommunen. Bare aktivér kortet og udforsk områderne.

Læs mere om skoler, skoledistrikter og skoleindskrivning her.

På dette dynamiske kort kan du se skoler og skoledistrikter i Esbjerg Kommune.

Børnepasning i Gredstedbro

Esbjerg Kommune er delt ind i forskellige opskrivningsdistrikter.

Vilslev-Jedsted hører under det opskrivningsdistrikt, der hedder Gredstedbro.

I Gredstedbro finder du de nedenstående tilbud - der er desuden flere dagplejere.

Byggegrunde og infrastruktur

Infrastruktur

Der kører bus i retning mod Ribe og Gredstedbro.

Byg selv

Der er flere byggegrunde til salg. Følg linket nedenfor.

Mit lokalområde

Du kan læse mere om byens/områdets struktur, historie og om kommuneplanerne under mit lokalområde her.

Herredsbjerget i marsken vest for Vilslev har været tæt bebygget i oldtiden. I dag er Herredsbjerget en lille bakke på 8 meter i marsken, hvorfra der er en imponerende udsigt over det flade marsklandskab.