Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Nyhedsbrev oktober 2021

Velkommen til vores nyhedsbrev, som fortæller dig om, hvad vi har fokus på i Familieplejen. Har du brug for mere information, skal du altid være velkommen til at kontakte os. 

Denne gang har vi fokus på: 

 • Bred politisk aftale om Børnene Først
 • Ledsagerkort DK handicaporganisation
 • Vi er kommet på Facebook
 • Sikker færden på sociale medier
 • Model Løgne

Bred politisk aftale om Børnene Først

I nyhedsbrevet fra april 2021 fremgår nogen af tankerne bag reformen ”Børnene først”. 
Siden da, er regeringen og et bredt flertal blevet enige om en aftale, der skal hjælpe udsatte børn og familier tidligere og bedre end i dag.

Aftalen indeholder initiativer inden for temaerne:

 • Bedre og tidligere indsats for udsatte børn og familier
 • Færre skift og mere stabilitet
 • Barnets Lov – flere rettigheder til børnene
 • Bedre kvalitet i anbringelser
 • Bedre kvalitet i sagsbehandlingen og styrket retssikkerhed
 • Godt ind i voksenlivet
 • Fra aftale til virkelighed

Aftalen skal være med til at understøtte, at børns mistrivsel opdages hurtigst muligt, så der kan sættes ind med de rigtige indsatser i tide. 
Børn skal fremover have bedre muligheder for at blive inddraget i beslutninger, der vedrører deres eget liv. 
Børn og unge skal opleve at blive lyttet til og taget alvorligt.
Praksis skal styrkes, og de mange nye initiativer skal realiseres i de kommende år, her tænkes bl.a. på Familiehus, børnesagsbehandlingsområdet, plejefamilieområdet og samarbejdet med civilsamfundet.
Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvad der så rent faktisk kommer til at ske indenfor plejefamilieområdet. 

 

Man ønsker at forbedre plejefamiliernes forhold – herunder løn- og ansættelsesvilkår, og der er ønsker om etablering af nogle plejefamiliecentre.

Der er ønske om at understøtte kommunernes brug af netværksanbringelser, og der er ønske om godkendelse af akutplejefamilier. 

Der er tanker om fleksibel støtte og ophold for udsatte børn, der i kortere perioder har brug for en pause hjemmefra, hvordan dette adskiller sig fra aflastning, er uvist.

Der har gennem forløbet været drøftet ændring af adoptionslovgivningen dette er ikke med i aftalen.

Med venlig hilsen

Karin Holck
Leder af Familieplejen

Ledsagerkort - hvis dit barn er handicappet

Har du et barn med et handicap, der har brug for en ledsager for at kunne færdes i det offentlige rum, har du mulighed for at søge om at få et ledsagerkort.
Kortet dokumenterer kortindehaverens behov for at have en ledsager med, og det kan søges af alle over 5 år, som har fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og behov for en ledsager.

Et ledsagerkort koster pt. kr. 200 og er gældende i 3 år.

For at kunne søge et ledsagerkort, skal barnet/den unge være visiteret til en eller anden form for hjælp.

Læs om ledsagerkortet

Vi er kommet på Facebook

Som nogle af jer ved, har Familieplejen tidligere haft en lukket gruppe på Facebook, hvor I som plejefamilier kunne kommunikere sammen. Denne gruppe er nu slettet. I stedet har vi oprettet en side på Facebook, hvor vi løbende vil dele forskellige informationer, som vi vurderer, kan være relevante for pleje- og aflastningsfamilier ansat af Esbjerg Kommune. 
Så følg os på Facebook eller giv os et like – så vil du løbende modtage de informationer, vi deler.

Familieplejen i Esbjerg Kommunes Facebookside 

Hvis ikke du bruger Facebook vil mange af informationerne også  indgå i vores nyhedsbrev, på vores hjemmeside eller via jeres Esbjerg kommune-mail, alt efter hvad vi deler og informerer om.

Hilsen
Ina Skov Christesen & Grete Serup Hansen

Sociale medier

Sikker færden på sociale medier
(og resten af Internettet)

Lørdag d. 18. september var plejefamilier og plejebørn samlet til kursus om et fælles emne, som deltagerne nok havde noget forskellig erfaring med – og tilgang til, nemlig de sociale medier. 

Ane og Rebecca fra Red Barnet førte os sikkert gennem dagen og videregav stor viden til os. 

Lidt til inspiration:

Det at have det sjovt, har ændret sig (hvis ikke det er på de sociale medier, har det ikke været sjovt)

Hvis de unge har det (plejebarnet) – skal du også have det (pleje-forældre) – Så du kan få indsigt i det konkrete medie. 
Altså, har den unge f.eks. Snapchat, skal du også have Snapchat o.s.v

At inddrage barnets telefon er en moderne form for stuearrest.

I virkelighedens verden møder man også fremmede for at få nye venner.

Der er rigtig mange goder ved de sociale medier, som blandt andet giver en hurtig adgang til vennerne. Men

der er også risiko for uheldige oplevelser og det er her vigtigt, at i som plejeforældre kan støtte de unge.

 


Et af dagens dilemmaer var: 
”Dialog eller forbud” blandt andet i forhold til aldersgrænser for spil og sociale medier. 
Det blev også slået fast, at måden vi taler om tingene er vigtigt, for at børn og unge kommer til os, hvis de har haft en ubehagelig oplevelse på sociale medier eller måske endda selv har gjort noget uhensigtsmæssigt. 

Red Barnet har udviklet app'en SoMeDigMig, som er gratis. Den er let at bruge og kan give anledning til gode snakke. 

Af Grete Serup Hansen

Løgnen har 5 forskellige ansigter

- og vi ved, at disse også udfordrer jer plejefamilier.
Ifølge Janne Østergaard Hagelquist findes der 5 slags løgne, som børn benytter sig af. 
Løgnene dækker over forskellige sindstilstande og måske udfordringer, og derfor kan det være en god idé at have dem i baghovedet i arbejdet med de små og store børn.

Læs om de 5 forskellige slags løgne herunder.

De 5 forskellige løgne