Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Sociale hensyn

Vi ønsker at påtage os et socialt ansvar og forventer det samme af vores samarbejdspartnere.

På den baggrund har vi fastlagt en række principper for, hvordan vores samarbejdspartnere skal varetage sociale hensyn i kontrakter, der handler om levering af tjenesteydelser og bygge- og anlæg. Principperne gælder også i varekontrakter, hvor levering af tjenesteydelser udgør et særligt væsentligt element.

Hvor intet andet er nævnt, forudsætter vi, at vores leverandører, herunder entreprenører, er ansvarlige for, at underleverandører lever op til kommunens aftaler og de krav, vi stiller til leverandører. Derfor må I ikke benytte underleverandører, uden vores viden.

Principperne vil blive udmøntet i forvaltningernes forskellige kontrakt- og udbuds-paradigmer, herunder Fællesbetingelser for AB92, skabeloner i Udbud & Indkøb og i konkrete udbud. I den forbindelse fastlægges proportionale misligholdelsesbestemmelser.

Vedtaget af Byrådet den 15. maj 2017

Vores principper