Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Socialt frikort

Forsøgsordningen med Socialt Frikort til borgere med særlige sociale problemer forlænges og gælder nu til og med 31. december 2024. Med frikortet kan udsatte borgere tjene op til 40.000 kr. skattefrit om året, så de får bedre mulighed for at deltage i samfundets fællesskaber.

Søg om socialt frikort for januar 2023 til og med december 2024

Bemærk, at hvis du allerede har et social frikort, skal du ikke søge om et nyt frikort for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2024. Det nuværende frikort kan benyttes i den nye periode.

Kommunen skal kontrollere, at dem der har fået socialt frikort forsat opfylder betingelserne for frikort. Kontrollen fortages i første kvartal 2024.

For at søge om et socialt frikort skal du kunne sige ja til:

  • Jeg har sociale udfordringer, fx hjemløshed, et behandlet eller ubehandlet problematisk forbrug af stoffer eller alkohol, en psykisk lidelse eller sårbarhed kombineret med sociale udfordringer
  • Jeg er ikke under ordinær uddannelse, eller har været det inden for det seneste år 
  • Jeg har tjent mindre end 10.000 kr. på at arbejde inden for det seneste år

Hvis du får det sociale frikort, kan du tjene op til 40.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder eller offentlige myndigheder. Din indtægt bliver ikke fradraget i dine forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser.

Det sociale frikort kan udelukkende bruges i job eller til opgaver, hvor der ikke er løntilskud. Derfor kan du ikke bruge det sociale frikort i fx fleksjob eller skånejob. 

Send din ansøgning ved at udfylde denne formular

Jeg kontaktes bedst på
Jeg er modtager af elektronisk post
Modtager du støtte fra Social & Tilbud?
Har du kontakt til Jobcenter eller Uddannelseshuset

Læs om samtykket nedenfor

Samtykke - læs om samtykke nedenfor på siden

Information om samtykke

For vi kan behandle din ansøgning er det nødvendigt, at du giver samtykke til at visitatoren må indhente og bruge dine oplysningerne. Samtykket er en forudsætning for vi kan behandle din ansøgning. Vi bruger kun dine oplysninger ifm. ansøgningen og behandler dem naturligvis fortroligt og forsvarligt.

Visitator vil indhente relevante oplysninger fra Jobcentret, Borgerservice og Social & Tilbud. Oplysningerne gives ikke videre til en eventuel arbejdsgiver.

Samtykket gælder alene i den periode jeg har et socialt frikort. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage og/eller få berigtiget/slettet eventuelle urigtige eller vildledende oplysninger. De, der involveres i min sag, informeres om mit samtykke.

Læs mere om databeskyttelse

Værd at vide om Socialt Frikort

Hvor finder jeg et job?

Kom godt i gang med jobsøgningen

  • Du kan arbejde med alt - det kan fx være at vaske firmabiler, vedligeholde grønne arealer, give en hånd med på et lager, budkørsel og servering. 
  • Brug dit netværk (familie, venner, bekendte og måske Facebook) i jagten på job.
  • Søg uopfordret – også tidsbegrænsede stillinger. Mange job, herunder deltidsstillinger bliver ikke annonceret. Vær opmærksom på, at der også er mange sæsonjob inden for fx gartneri, frugtavl, skovbrug, restaurant m.m.