Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Videregående uddannelser

I 2013 indgik Eliteidræt Esbjerg en aftale med de videregående uddannelsesinstitutioner i kommunen. Aftalen vedrører fælles markedsføring af uddannelserne for Esbjerg Kommunes eliteidrætsudøvere – og flere muligheder for fleksible vilkår for de studerende i forhold til at kombinere elitesport og uddannelse.

Der er nu indgået aftaler med uddannelsesinstitutionerne om fleksible vilkår for eliteidrætsudøvere på de videregående uddannelser i Esbjerg Kommune. Det er hensigten, at den studerende så vidt muligt har indflydelse i forhold til eget trænings- og uddannelsesforløb.

Der er en uddannelsesrådgiver på hver uddannelsesinstitution. Rådgiveren skal give udøveren kvalificeret rådgivning i forbindelse med valg af uddannelse. Derudover gives information om, hvordan studiet er struktureret. Rådgiveren hjælper også med at holde det faglige overblik. De løser de problemer, der kan opstå under uddannelsen, fordi eliteidrætsudøveren har mindre tid end andre til sit studie. Uddannelsesrådgiveren er i dialog med studievejleder og den respektive klub.

Uddannelsesinstitutionerne kan, afhængig af deres studieform, tilbyde buddyordning eller anden form for støtteordning. Der lempes ikke på de faglige krav på uddannelserne.