Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Oplysningspligt

Esbjerg Kommune behandler dine personoplysninger - og vi har dermed oplysningspligt.

Revideret 04.11.2020

Esbjerg Kommune behandler dine personoplysninger

Vi er ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din henvendelse om affald.

Ifølge databeskyttelsesreglerne skal vi informere dig om, hvordan vi behandler dine oplysninger.

Vær opmærksom på, at dette kun er til din orientering. Du skal derfor ikke foretage dig noget.

Har du spørgsmål til, hvordan vi håndterer dine oplysninger, kan du finde mere information på Esbjerg Kommunes hjemmeside eller kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger nederst.

Behandlingen af dine personoplysninger

Personoplysninger er oplysninger, der handler om dig.

Behandling betyder enhver form for håndtering af personoplysninger. Det kan fx betyde, at vi indsamler, registrerer, opbevarer, søger, videregiver eller sletter dine personoplysninger.

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Formålet med at behandle dine personoplysninger er at kunne identificere og kontakte dig, for at besvare din henvendelse om affald.

Retten til at behandle dine oplysninger har hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 1218 af 25.11.2019) og Affaldsaktørbekendtgørelsen (BEK nr. 1753 af 27.12.2018).

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Vi behandler udelukkende oplysninger omkring dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Hvor stammer dine personoplysninger fra?

Vi har dine oplysninger fra den indsendte formular og fra: Datafordeler.dk, CVR-registret, Prisme, Kortforsyningen, snitflade til eksterne apps om afhentning og tømninger og snitflade til eksterne renovatør affaldssystemer samt GenBizz og WMS/WFS services.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine oplysninger i vores fagsystemer. Det er kun de medarbejdere, der har en saglig, arbejdsmæssig grund, der må behandle dine personoplysninger.

Oplysningerne opbevares kun så længe, det er nødvendigt af hensyn til Esbjerg Kommunes forpligtelser over for dig som kunde. Data opbevares minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven. Oplysningerne opbevares til brug for dokumentation ved eventuelle klagesager i forhold til historik vedrørende de enkelte ejendomme og virksomheders affaldsordninger, samt for opfyldelse af relevant lovgivning, herunder offentlighedslovens regler om journalpligt og arkivlovgivningen.

Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?

Vi videregiver dine oplysninger til vognmanden, der varetager indsamling og transport i kommunens indsamlingsordninger på affaldsområdet og andre relevante afdelinger i Esbjerg Kommune, hvis det er nødvendigt af hensyn til behandlingen af din sag, eller hvis det er en pligt ifølge gældende lovgivning.

Hvilke rettigheder har du?

Du har en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personlysninger. Hvis du vil gøre brug af dem, kan du kontakte kommunen.

  • Du kan få indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig. Du kan også bede om aktindsigt i en konkret sag om dig.
  • Du kan få rettet eller tilføjet oplysninger om dig.
  • Du kan i særlige tilfælde få slettet oplysninger om dig.
  • Du kan i visse tilfælde få behandlingen af dine oplysninger begrænset.
  • Du kan i visse tilfælde gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine oplysninger.
  • Du kan i visse tilfælde få udleveret dine oplysninger, så de kan overføres til fx en anden myndighed.

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside.

Spørgsmål til alt dette?

Hvis du har spørgsmål til alt det ovenstående, herunder den behandling af dine personoplysninger, det omhandler, skal du kontakte Affaldskontoret gennem hovednummeret på telefon 76 16 16 16.

Spørgsmål til dine rettigheder?

Esbjerg Kommune har også en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte via sikker mail (kræver MitID) eller på telefon 76 16 12 70.
Læs mere om databeskyttelsesrådgiveren på www.esbjerg.dk/databeskyttelse.

Hvis du vil klage

Du kan klage til Datatilsynet over Esbjerg Kommunes behandling af dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på tilsynets hjemmeside.