Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Pårørendepolitik

Formålet med Esbjerg Kommunes pårørendepolitik er at tage vare på pårørende til børn, unge og voksne med en fysisk eller psykisk sygdom eller funktionsnedsættelse. Politikken sætter fokus på de pårørende og deres situation og på, hvordan Esbjerg Kommune understøtter de pårørende.

Energi og overskud i hverdagen spiller en vigtig rolle for vores livskvalitet og sundhed, skriver vi i Esbjerg Kommunes Vision 2025. Det gælder også, når vi er ramt af svær sygdom eller har en funktionsnedsættelse, der skal tages hensyn til i dagligdagen.

Det er vigtigt, at Esbjerg Kommune har fokus på de pårørendes livskvalitet og sundhed. De pårørendes støtte er uvurderlig for den nærtstående. De er en ressource, vi ikke tager for givet. Ingen pårørende skal føle, at de står alene.

Esbjerg Kommunes fælles pårørendepolitik gælder for alle typer af pårørende. Man kan være pårørende til et barn, en ung, en voksen – både yngre og ældre – som er berørt af sygdom eller har et handicap.

Politikken fungerer som en paraply over de forskellige forvaltninger og afdelingers tiltag for pårørende. Med tilblivelsen af denne fælles politik slår vi fast, at alle i kommunen arbejder med pårørendeindsatsen.

Vi respekterer, at alle pårørende ikke er ens. Vi vil gerne blive både bedre og dygtigere til at sætte de pårørendes behov i fokus. Vi drejer ikke vores indsatser væk fra de borgere, vi yder støtte til, men vi udvider blikket til at omfatte de pårørende mere målrettet.

Uanset hvad man kan yde som pårørende, sætter vi overordentlig stor pris på indsat-sen. Vi ønsker et godt samarbejde og en god dialog på tværs af afdelinger til gavn for både nærtstående og pårørende.

Definition på pårørende

Nærmeste personer – uanset alder – til en nærtstående med fysisk eller psykisk sygdom, funktionsnedsættelse eller sociale udfordringer.

Vores vision

Vi møder de pårørende med respekt og anerkendelse i en åben og ligeværdig dialog.

Esbjerg Kommune arbejder ud fra fire indsatsområder:

Fokus på de pårørende

Dialog og samarbejde

Tilbud til pårørende

Børn og unge

Læs om indsatsområderne her

Konkrete handlinger

Esbjerg Kommunes pårørendepolitik vil blive fulgt op med konkrete handlinger. Politikken er kommet til verden efter tre workshops afholdt i maj, juni og august 2021 med åben invitation til relevante aktører og de pårørende selv.

En følgegruppe med repræsentanter fra Handicaprådet, Ældrerådet, Udsatterådet og Frivillighuset Vindrosen har givet sparring på politikken.

De mange konkret forslag, som kom for dagen på disse workshops, er samlet, så arbejdet med at få dem implementeret kan komme i gang. Eksempler på handlinger er, at kommunen har en pårørendevejleder ansat, at der afholdes Lær-at-tackle-kurser for pårørende, og at der udvikles kurser til medarbejdere om samarbejdet med pårørende.

Pårørendepolitik for Sundhed & Omsorg

Læs også pårørendepolitikken for området Sundhed & Omsorg.

Støtte til pårørende

Du kan få råd og vejledning hos kommunens pårørendevejleder, hvis du har praktiske udfordringer i hverdagen som pårørende. Du kan også få en individuel snak om, hvordan du også kan passe på dig selv, når du er pårørende til en person, der har det meget dårligt.