Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Procedure for høring

Procedure for høring i Handicaprådet af kravspecifikationer til hjælpemidler i udbud

Formål med Proceduren:

Med den nuværende organisering vil fagekspertisen til de fleste hjælpemidler være hos Hjælpemiddeldepotet, Sundhed & Omsorg og en mindre del i Kommunikation & Hjælpemidler Sundhed & Omsorg.

Udbud & Indkøb vil gennemgå høringsmaterialet for de(t) udpegede medlemmer fra Handicaprådet, således at vedkommende på en rimelig overkommelig måde får indblik i materialet, og høring med handicaprådsperspektiv kan finde sted.

Det samlede forløb er følgende:

Handicaprådet skal på forhånd udpege et eller to faste medlemmer fra Handicaprådet til på vegne af Handicaprådet at varetage høringerne. 

Udbud & Indkøb henvender sig til Handicaprådets udpegede medlem(mer) med høringsmateriale. Handicaprådets repræsentant kan uddelegere opgaven til andre brugerrepræsentanter med indblik i området.

Udbud & Indkøb gennemgår høringsmaterialet for de(n) udpegede fra Handicaprådet, således at vedkommende på en rimelig overkommelig måde kan få indblik i materialet, så høring med handicaprådsperspektiv kan finde sted.

Udbud & Indkøb sender orienteringspunkt til sekretæren for Handicaprådet, indeholdende høringssvaret fra de udpegede brugerrepræsentanter.

Materialet vil blive fremlagt til orientering på førstkommende møde i handicaprådet.