Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Selvforståelseskursus til borgere med autisme

Borgere med autisme har mulighed for at blive tilmeldt et kursus om selvforståelse, så de for større viden om deres liv med autisme. 

Forstå din diagnose og lær dig selv bedre at kende

Selvforståelseskurset er et gruppeforløb for borgere med en diagnose indenfor autismespektret.
Vi tror nemlig på, at borgeren lærer meget mere ved at være sammen med andre med lignende udfordringer.

Kurset henvender sig til de borgere, der ønsker at blive klogere på deres autismeforstyrrelse og derved få en større forståelse af dem selv.

Kurset løber over seks mandage.

De første fem mandage er adressen:
Huset Nord, Ulvevej 27, 6715 Esbjerg.
Klokken 18.30-20.30.

Den sidste mandag er adressen:
Kirkegade 74, 6700 Esbjerg.
Klokken 18.30-20.30

Undervejs i kurset vil borgeren lære, hvordan de bedst muligt mestrer de svære situationer i deres hverdag. Det sker gennem sparring med underviserne og de øvrige deltagere på holdet.

Efter kurset vil borgeren være bedre i stand til at hjælpe sig selv i det daglige, fordi de får en større selvforståelse. Det kan for eksempel handle om deres kommunikation med andre. Nogle får fornyet styrke, lyst og evner til at bo i egen lejlighed. Andre er startet i job eller uddannelse. Borgeren får brugt sine sociale færdigheder i et ligeværdigt rum. Ligesom de kommer hjemmefra og ud i det omkringliggende
samfund.

Vil du vide mere, kan du kontakte Mike eller Dennis:

Mike
Mail: mij4@esbjerg.dk

Dennis
Mail: den4@esbjerg.dk

Personlig udvikling i et socialt fællesskab 

Efter de første seks uger fortsætter selvforståelseskursus på den nye adresse og med andre kursusledere. Her bygger vi videre på den viden og de kompetencer, deltagerne har fået med sig fra de første seks uger.

Denne del foregår hver mandag de næste seks uger i Kirkegade 74, 6700 Esbjerg klokken 18.30-20.15.

Her bliver de en del af et ligeværdigt fællesskab. Vi tager udgangspunkt i de ting, som borgeren og de andre deltagere selv bringer på banen. Sammen arbejder vi med at skabe idéer til, hvad og hvordan den enkelte kan udvikle videre på sine personlige kompetencer. Vi ser også på, hvordan gruppen kan bidrage med nye oplevelser.

For nærmere info kontakt:

Jannie
Mail: jat11@esbjerg.dk

Lene
Mail: lhe@esbjerg.dk