Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Visitering til ETAC

Ønsker du at blive bruger på ETAC Rehabiliteringscenter? Her kan du læse om visitering, opstart og brug af ETAC Rehabiliteringscenter. 

Kontakt ETAC

Ønsker du at blive visiteret til ETAC, er du velkommen til at kontakte os. Se kontaktoplysningerne i boksen til højre.

Sådan foregår det, når vi visiterer

Vi starter altid med at invitere til en rundvisning. Derefter snakker vi sammen om din situation, ønsker, behov og mål. Vi informerer dig om, hvad ETAC kan tilbyde dig. 
Til samtalen deltager visiteringsudvalget, som er to ansatte på ETAC. Du er velkommen til at have en pårørende eller anden nærtstående person med.
Hvis du har relevante journaler, statusbeskrivelser og lignende bedes du medbringe disse til samtalen. 
Rundvisning og samtale varer ca. 1½ time.

Vi laver en vurdering

Visiteringsudvalget laver en faglig vurdering af, om du ligger inden for ETACs målgruppe, og om du socialt og træningsmæssigt kan have udbytte af vores tilbud.
For at kunne lave en helhedsvurdering, har udvalget muligvis brug for at indhente yderligere oplysninger hos fx egen læge, sygehus eller socialrådgiver.

Hvornår får du svar?

Senest tre uger efter samtalen bliver du kontaktet af ETAC. 

Hvis du får tilbudt optagelse på ETAC, bliver du derefter kontaktet af din mentor på ETAC.

Hvis du har spørgsmål i mellemtiden, er du velkommen til at kontakte os.

Hvis du ikke falder inden for målgruppen hos ETAC, vil vi gerne hjælpe med at formidle kontakt til et andet relevant tilbud.

Sådan fungerer vores tilbud

ETACs tilbud er primært tilrettelagt som holdaktiviteter. Som udgangspunkt skal du selv sørge for transport til og fra ETAC. Der findes forskellige kørselsordninger i Esbjerg Kommune, som du kan benytte dig af.

Læs om kørselsordninger i Esbjerg Kommune.

Vores forventninger til dig 

Alle skal have faste mål for, hvad de gerne vil arbejde hen imod. Til visiteringssamtalen drøfter vi hvilke mål du har. Vi følger løbende op og vurderer, hvordan ETAC bedst kan støtte dig, så du kan nå dit mål. 
Som bruger er det nødvendigt, at du er aktiv og benytter ETACs tilbud. Hvis vi i en periode ikke har haft kontakt til dig, kontakter vi dig, så vi kan snakke om dine aktuelle behov og planer for fremtidig brug af ETACs tilbud.
Hvis dine behov ændrer sig, så du ikke længere kan benytte ETACs tilbud, vil du blive udvisiteret. 

 

Aktivitetstilbud

Vi har forskellige aktivitetstilbud, som kan benyttes af alle, der er tilknyttet ETAC Rehabiliteringscenter. Der er mulighed for at benytte kreativt værksted, træningskøkken, café, udekøkken, fitnesscenter og træningsrum.