Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

ETAC - et rehabiliteringscenter

Læs om ETAC's mål, kerneområder og om hvordan vi arbejder. 

Vores tilbud er til voksne med funktionsnedsættelse, som i kraft af eget initiativ og medarbejdernes motivering kan få samme muligheder som øvrige borgere for at leve et godt liv.

Vi tilbyder, efter lov om social service, en lovpligtig ydelse til personer med et fysisk handicap eller senhjerneskade efter §104.

Vi er en selvejende institution, med driftsoverenskomst med Esbjerg kommune.

Vores mål

Målet med vores støtte er at handle i overensstemmelse med centrale værdier og elementer i rehabiliteringen. Indsatsten skal være med til at forebygge og begrænse funktionsnedsættelse i den enkeltes sociale og personlige funktioner, således at dette fremmer borgerens selvstændige og meningsfulde liv.

Vores kerneområder

Kerneområderne er fysioterapeutisk og ergoterapeutisk vedligeholdende træning, samt pædagogisk og sundhedsfaglig indsats til fremme af fysiske, psykiske, mentale og sociale færdigheder. Derudover giver vi støtte til opbyggelse af selvværdsfølelse og netværksdannelse.

Om ETAC

Café til ETAC's brugere

På ETAC har vi en café, hvor der er mulighed for at købe morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe. 
Måltidet kan indtages i behagelige omgivelser og i hyggeligt samvær med de øvrige brugere. 

Caféen har åben mandag- torsdag i følgende tidsrum
Kl. 9.00-10.00
Kl. 11.30-12.30
Kl. 13.30-14.30

Fredag lukker caféen kl. 12.30.

Besøg caféens hjemmeside