Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Grundejerforeningens guide til vedligehold

Grundejerforeningen skal typisk sørge for at vedligeholde grønne områder eller andre fælles faciliteter. 

Af lokalplanen fremgår det som udgangspunkt, hvilke arealer grundejerforeningen overtager ansvaret for. Det kan ses under §6 om veje, stier og parkering, samt under §10 om fælles opholds- og ubebyggede arealer. Arealerne anlægges som oftest af kommunen, og skal som udgangspunkt vedligeholdes af grundejerforeningen bagefter.

Kommunen kan overdrage arealerne i etaper, og de arealer der overdrages, er ikke nødvendigvis nyanlagte.

De anlæg der står beskrevet her nedenfor, skal vedligeholdes, så lokalplanens bestemmelser overholdes.

Grundejerforeningens guide til vedligehold