Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Attraktiv uddannelsesby

Esbjerg skal anerkendes som en attraktiv uddannelsesby, hvor der er gode jobmuligheder efter uddannelsen, så vi hvert år kan tiltrække flere danske og internationale studerende. 

Med attraktive uddannelser tiltrækker vi unge til området, og vi sørger for, at de trives under uddannelsen og får mulighed for en god overgang til det første job.

De studerende skal opleve et godt studiemiljø, og de bidrager til at skabe liv og udvikling i området. Vi gør en særlig indsats for, at de bliver boende, når de er færdige med deres uddannelse. 

  • Esbjerg skal være kendt og anerkendt som en uddannelsesby, der både er det naturlige valg for unge i det sydvestjyske område, og som også tiltrækker studerende fra andre dele af landet og fra udlandet. Samtidig skal vores uddannelsesudbud hænge naturligt sammen med de behov, erhvervslivet har nu og i fremtiden. Det kræver, at vi strategisk og politisk arbejder på at sikre det rette udbud af uddannelser i Esbjerg.
     
  • Esbjerg Kommunes skoler og uddannelsesinstitutioner skal på alle niveauer forbindes med høj praksisnær kvalitet. Derfor skal vi skabe endnu stærkere relationer til erhvervslivet og det offentlige arbejdsmarked. Under uddannelsen skal de studerende have mulighed for at komme tæt på erhvervslivets problemstillinger og muligheder. Der skal opbygges relationer mellem de studerende, virksomheder og offentlige institutioner, så overgangen fra uddannelse til job bliver smidig.
     
  • For at sikre at de unge oplever Esbjerg som en attraktiv uddannelsesby, arbejder vi fortsat på at styrke rammerne for et godt studieliv. Vi vil blandt andet yde garanti for studiebolig, udbygge vores kultur- og fritidstilbud og bane vej for studierelevante fritidsjobs.
     
  • De unge skal informeres grundigt om deres forskellige uddannelsesmuligheder og guides i den rigtige retning. Under deres uddannelsesforløb skal vi tilbyde et sammenhængende og fleksibelt uddannelsessystem med naturlige koblinger mellem de forskellige uddannelsestrin. For at nå disse mål skal vi styrke uddannelsesvejledningen og sikre et tæt og forpligtende samarbejde mellem folkeskoler og uddannelsesinstitutioner.

FNs verdensmål

Relevante verdensmål

Vi forholder os til verdenen omkring os og lever selvfølgelig op til FN’s verdensmål.

Her er de relevante verdensmål inden for dette indsatsområde.