Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Socialrådgiver til Familierådgivningen

Socialrådgiver til Familierådgivningen

Ambitiøs socialrådgiver søges til Familierådgivningen i Esbjerg kommune

Vil du være med til at gøre en forskel for udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune, så søger Familierådgivningen en myndighedsrådgiver til det specialiserede børneområde.
 
Familierådgivningen i Esbjerg kommune består af:

 • en Administration, som varetager forskellige administrative opgaver i tæt koordineret samarbejde med resten af familierådgivningen.
 • en Forvisitation som varetager underretninger, den tidlige forebyggende indsats i samarbejde med almensystemerne, samt afgørelser om hvorvidt der skal laves børnefaglige undersøgelser med henblik på overdragelse til Bagland. 
 • 3 Baglandsdistrikter: Nord, Syd og Midt som udarbejder børnefaglige undersøgelser og træffer afgørelse om- og foranstalter efter servicelovens § 52 stk. 3
 • Et Handicapteam som varetager foranstaltninger efter bl.a. servicelovens § 41, 42 og 84.
 • Et Familieteam som har et særligt koordineret samarbejde med Jobcentret.
 • Et Børn og ungeteam som varetager sager hvor der er iværksat tvangsmæssige foranstaltninger ved afgørelse fra Børn og unge-udvalget.
 • Et Ungeteam som varetager sager på ungdomskriminalitetsområdet, hvor der er iværksat foranstaltninger ved dom i retten eller ungdomskriminalitetsnævnet.

I alt er der ca. 120 medarbejdere i Familierådgivningen, herunder 14 administrative medarbejdere, ca. 90 rådgivere, en myndighedschef, 5 myndighedsledere, 7 fagkoordinatorer og en juridisk konsulent.

Aktuelt er der en ledig stilling som myndighedsrådgiver til det specialiserede ungdomskriminalitetsområde, hvorfor vi søger en dygtig og gerne erfaren kollega til Ungeteamet. Ungeteamet er et team der består af 5 rådgivere og en mentor.

Der er tale om en fast stilling på 37 timer med opstart 1. november 2020 eller snarest derefter.

I Ungeteamet har sagerne en vis tyngde, hvorfor der er en sagsnormering på ca. 15 sager.
Ungeteamets målgruppe er børn og unge i alderen 10 til 18 år og enkelte efterværnssager op til 23 år. De unge i målgruppen kendetegnes ved at de er mistænkt eller dømt for at have begået lovovertrædelser ud over bødestraf, typisk personfarlig kriminalitet efter straffeloven, overtrædelse af våben loven, overtrædelse lov om euforiserende stoffer eller anden alvorlig kriminalitet.
Ungeteamet har et tæt koordineret samarbejde med Syd- og Sønderjyllands politi og SSP samt retten og Ungdomskriminalitetsnævnet.

Arbejdsopgaverne vil primært bestå af:
 • Udarbejdelse af børnefaglige og ungefaglige undersøgelser samt indstillinger til børn og unge-udvalget og ungdomskriminalitetsnævnet
 • Udarbejdelse af udtalelser til retten
 • Udarbejdelse af handleplaner
 • Iværksættelse af foranstaltninger og opfølgninger herpå
 • Forældre- og børnesamtaler
 • Behandling samt opfølgning på underretninger.
 • Deltagelse i afhøringer ved politiet
 • Deltagelse i retsmøder

Vi stiller krav til dig om:
 • At du har erfaring og er en faglig kompetent rådgiver som er bekendt med serviceloven og gerne lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet
 • At du er fleksibel, idet du ikke altid kan være sikker på, at dagens kalender holder - også ud over almindelig arbejdstid
 • At du kan arbejde med systematisk sagsbehandling
 • At du er stærk i dit skriftlige arbejde
 • At du arbejder godt med højt tempo og med korte og skarpe deadlines
 • At du har gennemslagskraft og er vedholdende og har ”gå på mod” samt personlig robusthed
 • At du er en professionel medspiller i det tætte tværfaglige samarbejde
 • At du kan tænke kreativt indenfor den givne ramme og gå efter den bedst mulige løsning under de givne forhold
 • At du kan holde det faglige perspektiv i holdnings- og meningsdiskussioner.
 • At du mestrer, at du er myndigheden, når det er nødvendigt.
 • At du er en udpræget teamplayer
 • At du er habil i forhold til IT. Vi arbejder i DUBU, KMD og ICS

Vi kan tilbyde dig:
 • Kvalificerede og super dygtige kolleger
 • Velkvalificeret sagsopfølgning hos faglig koordinator
 • En spændende og uforudsigelig hverdag
 • Nærværende ledelse der er ambitiøs og har visioner for arbejdet i teamet
 • Udviklingsmuligheder på det faglige og personlige plan
 • Ekstern supervision
 • Et fagligt team med højt humør og en professionel tilgang til opgaverne

Selv om der er tale om en aktuel ledig stilling i Ungeteamet, bemærkes det, at der er tale om en ansættelse i Familierådgivningen og at der kan skal omrokering til et af de andre områder.

Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem KL og DS.

Du kan kontakte konstitueret myndighedsleder Pernille Larsen Meier for yderligere information på pemei@esbjergkommune.dk eller tlf. 23 25 15 18.

Ved ansættelse i stillingen rekvireres straffe- og børneattest.

Ansøgningsfrist
20. september 2020

Samtaler forventes afholdt fredag den 25. september 2020.
 
Ansøgningen sendes elektronisk. Klik på ”send ansøgning” nederst, og vedhæft din ansøgning, CV samt relevant dokumentation.
 
 

Fakta

Arbejdstid

Fuldtid

Ansættelsesvilkår

Fastansættelse

Ansøgningsfrist

20-09-2020 23:59

Tiltrædelse

1. november 2020 eller snarest derefter

Kontaktperson

Konstitueret myndighedsleder Pernille Larsen Meier
Telefon 23 25 15 18