Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Social- og sundhedsassistent Botilbuddet Farupvej 8E

Social- og sundhedsassistent Botibuddet Farupvej 8E, Udviklingscenter Vest

Botilbuddet Farupvej 8E  søger en social- og sundhedsassistent på 32 timer pr. uge, med opstart pr. 1. november eller snarest muligt.
 
Udviklingscenter Vest
Udviklingscenter Vest er et bo- støtte- og aktivitetstilbud under Esbjerg Kommune, inden for Serviceloven, der yder støtte og hjælp til 701 borgere med varigt psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

En del af borgerne bor i et af Udviklingscenter Vest 22 døgntilbud (SEL §§ 107/108 og ABL § 105 stk. 2), mens andre bor i egne lejligheder rundt i Esbjerg, Ribe og Bramming by (SEL § 85).

Der er 522 årsværk repræsenteret ved dygtige kolleger som vægter faglighed, tværfaglighed og samarbejde meget højt. Det kommer til udtryk i, at vi gør brug af de mange forskellige kompetencer, vi har i vort center. Det gør vi bl.a. gennem vidensdeling, dialog og fleksibilitet.

Vi har et stærkt fokus på vores kerneopgave, som er at skabe udvikling og læring for den enkelte borger – borgerinddragelse er derfor et helt centralt omdrejningspunkt i vores faglige som tværfaglige samarbejde.

Udvikling og læring skaber vi ved at gøre brug af forskellige metoder, i tæt samarbejde med hinanden, pårørende, myndighed og øvrige interessenter. Yderligere læring og kvalificering af indsatsen for den enkelte borger skaber vi desuden ved efteruddannelse og supervision.

Udviklingscenter Vest pædagogiske praksis tager udgangspunkt i KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik, neuropædagogik og på botilbud med autismespektrum forstyrrelser, satses der på autismepilotuddannelsen.


Farupvej 8E
Botilbuddet Farupvej 8E er et døgndækket botilbud under Udviklingscenter Vest.
På Farupvej 8E bor 18 borgere med fysiske og eller psykiske funktionsnedsættelser, fordelt i 3 huse. (SEL § 108 ).
Kendetegnende for borgergruppen er, at det er borgere over 18 år, visiteret til et døgndækkende botilbud. En del af borgerne er indenfor autismespektret og flere har desuden psykiatriske tillægsdiagnoser, der giver komplekse problemstillinger i hverdagen.
Grundet borgernes kompleksitet har nogle af borgerne én til én bevillig. Dette betyder, at der til tider i kerneydelsen, kan være alene arbejde i relationen med borgeren. Der er dog altid øvrige kolleger at sparre med, hvis behovet opstår.
 
Vores pædagogiske fundering og opgave er med afsæt i Neuropædagogik og KRAP (kognitiv-ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik).
I det pædagogiske arbejde lægges der vægt på en struktureret og ensartet tilgang, for at skabe tryghed og forudsigelighed for den enkelte borger. Udadrettet og selvskadende adfærd kan forekomme i mødet med borgeren. Dette arbejdes der målrettet på at minimere, bl.a. i form af struktur, skabelse af nødvendige rammer og kompenserende støttebehov.
Botilbuddet tilrettelægger en individuel socialpædagogisk indsats, med udgangspunkt i den enkelte borgers udviklingspotentiale, borgerens behov og ønsker.
 
Forventning til vores social- og sundhedsassistent:
Som social- og sundhedsassistent indgår du i en socialpædagogisk personalegruppe og løser borgeropgaver på lige fod med dine kolleger.
Det vil sige en opgaveløsning, som favner støtte til alle forhold omkring borgerne, herunder praktiske, administrative, pædagogiske og social- og sundhedsfaglige opgaver.
Du skal bringe dine sundhedsfaglige kompetencer ind i samarbejdet på botilbuddet og dermed bidrage til at kvalitetssikre tilbuddets løsning af de sundhedsfaglige opgaver, herunder sidemandsoplære/vejlede kolleger i fx diabetes, krampeanfald, kateterpleje m.m.


Derudover har du særlige arbejdsopgaver som social- og sundhedsassistent:

 • Du har dit fokus på borgernes 12 sygeplejefaglige problemområder i samarbejde med fokusgruppe
 • Du er fagligt ansvarlig for at holde dig ajour med og implementere de retningsgivende sundhedsfaglige vejledninger og instrukser i Social & Tilbud
 • Du er medansvarlig i at holde fokus på de hygiejniske retningslinjer i botilbuddet og sikre, at principperne overholdes
 • Du kan vurdere, om den sundhedsfaglige indsats kan løses med aktuelle kompetencer i botilbuddet og i samarbejde med afdelingslederen tilkalde rette kompetence hvis nødvendigt
  
Vi søger en social- og sundhedsassistent der:
 • Har en anerkendende tilgang til borgere og kolleger
 • Er faglig velfunderet og kan omsætte teori til praksis
 • Vægter dokumentation i sit arbejde
 • Har lyst til og ser perspektiver i arbejdet med målgruppen, hvor små ændringer i borgerens adfærd er en succes
 • Kan arbejde i en personalegruppe, hvor du er en del af et tværfagligt samarbejde
 • Har fokus på at arbejde konfliktnedtrappende ved borgerne
 • Kan arbejde professionelt og selvstændigt, samt forpligte sig i teamet
 • Kan være i opgaver med borgere, hvor udadrettet og selvskadende adfærd, kan komme til udtryk
 • Til tider arbejde i et højt stress- og aktivitetsniveau
 • Har kørekort 

Vi tilbyder:
 • En spændende og udfordrende arbejdsplads, hvor du vil kunne være med til at sætte dit præg
 • En arbejdsplads, hvor der arbejdes helhedsorienteret og målrettet omkring den enkelte borger
 • En arbejdsplads, hvor vi uddelegerer ansvars- og arbejdsopgaver og bevidst anvender hinandens ressourcer
 • En arbejdsplads, hvor vi prioriterer medindflydelse
 • En personalegruppe, der er opmærksom på hinanden og ønsker et godt arbejdsmiljø
 • Ca. 30 engagerede kolleger – primært socialpædagoger, med en anerkendende tilgang
 • Faglig sparring og udvikling, i form af fokusgruppemøder, husmøder og personalemøder
 • Løbende faglig udvikling i form af supervision, vidensdeling, kurser og efteruddannelse 
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til tilbudsleder Sheila Louise Petersen, tlf. 24911798.
 
Du har også mulighed for at læse mere på vores hjemmeside www.udviklingscentervest.esbjergkommune.dk
 
Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse.
 
Der må påregnes skiftende arbejdstider i dag- og aftenvagt fra 06.00 – 22.00, samt arbejde hver 2. weekend og på helligdage.
 
Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres.
 
Ansøgningsfrist: Den 20. september 2020.
 
Ansættelsessamtaler
afholdes i uge 40 (mandag eller tirsdag).
 
Ansøgningen sendes elektronisk. Klik på ”send ansøgning” nederst og vedhæft din ansøgning, CV samt relevant dokumentation i Word eller PDF-format.
 

Fakta

Arbejdstid

Deltid (over 21 timer)

Ansættelsesvilkår

Fastansættelse

Ansøgningsfrist

20-09-2020 23:59

Tiltrædelse

1. november 2020 eller snarest derefter

Kontaktperson

Tilbudsleder Sheila Louise Petersen
Telefon 24911798