Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Bjerregårdsgrøften v. Grisbækvej, 6740 Bramming - omlægning af rørlagt strækning

Godkendelse efter vandløbsloven til omlægning af rørlagt strækning af det offentlige vandløb Bjerregårdsgrøften.

Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø, har godkendt et reguleringsprojekt efter vandløbsloven til omlægning af rørlagt strækning af det offentlige vandløb Bjerregårdsgrøften.
Lodsejeren af matrikel 7f Grisbæk By, Vejrup ønsker at udskifte rørlagt  strækning af Bjerregårdsgrøften opstrøms Grisbækvej mellem st. 1457 og 1539 m med nye rør, da de eksisterende er i dårlig forfatning. Derudover er bygværket ved indløbet i st. 1339 delvist faldet sammen, og det vil blive erstattet med en sandfangsbrønd.

Projektet har været i offentlig høring i perioden fra den 05. juli 2019 til den 13. august 2019. Der er ikke indkommet bemærkninger eller ændringsforslag til projektet i høringsperioden.
Der kan klages over afgørelsen, jf. klagevejledningen i afgørelsen. Klagen skal være modtaget senest den 03. september 2019, der er dagen for klagefristens udløb.

Eventuel henvendelse – herunder spørgsmål om klageberettigelse – kan rettes til Natur & Vandmiljø på tlf. nr. 76161616.

Afgørelsen kan hentes her som pdf.