Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Café

Vi har et cafétilbud, som har fokus på sociale relationer og kommunikation blandt brugerne. 

Formål

At skabe et samværstilbud hvor deltagerne mestre mest mulig selv.

Overordnet mål

At skabe rammer hvor det er muligt at indgå i forskellige sociale relationer.

Indhold i cafétilbuddet

At skabe mulighed for, at deltagerne i caféen kan mødes og indgå i forskellige sociale relationer. Dette gøres ved, at inddrage den enkelte bruger med de ressourcer og muligheder den enkelte har, samt at der i en grad kan støttes til at gøre det mere muligt ved forskellige indsatser.
I caféen er der fokus på kommunikation, for at inddrage og forberede den enkelte bruger til de forskellige forventninger, der er til dem i forhold  til egen indsats.

Rammen for tilbuddet

For at kunne indgå i den sociale kontekst støttes og igangsættes enkelte bruger ved ankomst for at sikre, at de praktiske opgaver er på plads, så det gør den enkelte muligt at mestre mest mulig selv.
Der igangsættes aktiviteter og opgaver ved behov, hvor der guides og motiveres til at finde noget, at indgå i en social kontekst omkring. Det er snak, små opgaver som at pynte borde, spil, gåture og lignende. Der vurderes løbende behov for den nødvendige støtte og igangsætning.
Støtte til udførelse af daglige færdigheder som toiletbesøg, spise og køb af mad.
Vi har fokus på sociale relationer og kommunikation i indsatserne i caféen. Vi arbejder ud fra en neuropædagogisk tilgang.

Deltagergruppen

Caféen henvender sig til alle brugere på ETAC, og her skabes mulighed for at møde andre. De primære indsatser tilbydes de brugere, der har behov for støtte og igangsætning, til at indgå i relationer med andre, for at opleve det sociale samspil.

Menuplan og prisliste