Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Recipienter, natur og biodiversitet

Med Vision 2025 har Esbjerg Kommune bl.a. sat fokus på Grønt liv og bæredygtighed, hvor kommunen vil være en grøn foregangskommune, der prioriterer bæredygtighed og innovative klimaløsninger.

 

I Spildevandsplan 2022-2027 skal det være en naturlig og integreret del af arbejdet med afledning af regnvand, at løsningerne forbedrer vandløbenes tilstand, badevandskvalitet og fremmer betingelserne for naturen og biodiversiteten til gavn for kommunens borgere, jf. afsnit 4.3.