Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Badestrande

Strandene ved Esbjerg er generelt børnevenlige og med en god vandkvalitet.
Du kan læse mere om faciliteterne på udvalgte steder og vandkvaliteten langs de forunderlige strande nedenfor.

Der er ikke kontrol med badevandet mellem 1. september og 1. juni.

Dekorativt

 

Der er ikke kontrol med badevandet mellem 1. september og 1. juni, og der varsles derfor ikke ved risiko for forurening.

Bader du alligevel, så bør du selv være opmærksom på vejret, og ikke bade 1-2 døgn efter regnvejr. Ved Hjerting skal det dog regne ca. 15mm før badning frarådes.

Esbjerg Kommunes badestrande
På kortet nedenfor kan du se kvaliteten af de forskellige badestrande og tilgå badevandsmålinger for året på de forskellige badestationer. Uddybende beskrivelser af de enkelte strande kan du se nederst på denne side, hvor du også finder anden nyttig viden om vores badestrande.

Badevandsanalyser
Der udtages prøver fra sidst i maj til sidst i august. Det bliver til mellem 4 og 10 prøver ved hver strand. Klik på badestationerne i kortet for at se analyseresultaterne for i år.

Der går ca. 4 dage fra prøven er taget til vi har resultatet fra laboratoriet. Forhøjede tal skyldes typisk vejrforhold. Tallene siger derfor ikke meget om den aktuelle vandkvalitet. Den bedste vandkvalitet får du ved at undgå at bade 1-2 dage efter regnvejr.

 Målingerne angiver antallet af bakterier pr. 100ml badevand.
< 15 betyder mindre end 15. "- " betyder ingen prøvetagning.
Grænsen for god kvalitet er 200 enterokokker og 500 E. coli.

Badning frarådes visse steder og tider

  • Ved udløb til stranden. Regnvand kan indeholde skidt fra vejene.
  • Efter regn kan der ved Hjerting, Sædding og ved "Mennesket ved Havet" være dårlig vandkvalitet pga. overløb med spildevand. Så vil der i badesæsonen være hejst rødt flag ved stranden, og det ses øverst på denne side (opdateres dog kun indenfor almindelig arbejdstid)
  • På steder, hvor der ikke er kontrol med vandkvaliteten. Det gælder vandløb, søer og strande, der ikke er markeret på kortet.
  • I og ud for havnen.
  • Ved algeopblomstring, se evt. afsnittet nedenfor.
  • Hvis der er opsat skilt med badeforbud, eller badning frarådes.
  • Udenfor badesæsonen, da der ikke er kontrol med vandkvaliteten. Badesæsonen starter 1. juni og slutter 1. september.

Bad ikke i vandløb og søer
Vandkvaliteten i vandløb og søer er generelt ikke god nok til at være badevand. Der kan være udløb med spildevand eller med overfladevand fra byer og marker. Hvis der er rotter, giver det risiko for smitte, og i søer kan der være giftige alger. Vi kan derfor kun anbefale badning ved badestederne på kortet herover.   

Læs om badning, der frarådes i Hjertesøen.

Nyttig viden

Badestrande