Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

KULTURpuljen

Søg om tilskud til kulturarrangementer og -aktiviteter og vær med til at skabe kulturelle oplevelser i Esbjerg Kommune.

Hvad går det ud på?

KULTURpuljen giver dig mulighed for at få tilskud til et valgfrit kulturelt arrangement. Det kan være et teaterstykke, du har drømt om at arrangere eller et kunstevent. Mulighederne er mange og det er kun fantasien, der sætter de kulturelle grænser.

KULTURpuljen er opdelt i tre mindre puljer

For at skabe variation i typen af arrangementer, der gives tilskud til, er kulturpuljen opdelt i tre forskellige puljer. De tre puljer er:

  • Musikpuljen – en pulje til dig, som vil arrangere et musikarrangement
  • Kulturpuljen – en pulje til øvrige kulturelle aktiviteter, hvor du kan søge over 5.000 kr.
  • Strakspuljen – en pulje til øvrige kulturelle aktiviteter, hvor du kan søge max 5.000 kr.

Hvem kan søge puljerne?

Alle privatpersoner og foreninger kan søge tilskud fra de tre puljer. Det er ikke noget krav, at du som ansøger bor i Esbjerg Kommune, men dog et krav, at arrangementet skaber en kulturel oplevelse for borgerne her i Esbjerg Kommune. Det er også et krav, at arrangementet annonceres som offentligt tilgængelig.

Søger du derimod som privat virksomhed, kirke eller professionel kunstner, kan du ikke få tilskud. Er du på den ene eller anden måde allerede finansieret af offentlige midler (mere end 50%) eller får kommunalt tilskud til andre arrangementer, kan du heller ikke få tilskud fra kulturpuljen.

Vær opmærksom på, at du skal regne med en rimelig egenfinansiering ved ansøgning til Musikpuljen og Kulturpuljen. Det er ikke nødvendigt med egenfinansiering, når du søger fra Strakspuljen.
 

Hvornår kan du søge og hvornår får du svar?

Der gælder forskellige ansøgningsfrister for de tre puljer:

Musikpuljen 

Du kan søge støtte til musikpuljen én gang årligt og ansøgningsfristen er den 1. august 2022 til arrangementer i 2023. Din ansøgning bliver behandlet i Kultur & Fritidsudvalget i september.

Søg om tilskud fra Musikpuljen

Kulturpuljen

Du kan søge om støtte fra Kulturpuljen to gange årligt, men da puljen i 2021 allerede er fordelt, kan du først søge om støtte til arrangementer i 2022. Det kan du gøre fra den 1. oktober 2021.

Søg om tilskud fra Kulturpuljen

Strakspuljen

Der er ingen frister for, hvornår du kan søge om støtte fra Strakspuljen. Når alle midlerne i puljen er uddelt, vil det blive annonceret her på siden.
Du får svar på din ansøgning indenfor 14 dage.

Søg om tilskud fra Strakspuljen

Inden du søger anbefaler vi, at du læser retningslinjerne nederst på siden, da der også er undtagelser for, hvad du kan få støtte til.

Retningslinjer for KULTURpuljen