Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Kulturpuljen

Du kan søge støtte til kulturarrangementer og –aktiviteter med almen interesse, som afvikles i Esbjerg Kommune og giver en kulturel oplevelse.

Kultur & Fritidsudvalget har besluttet, at der for 2020 ikke kan søges til musikarrangementer. 

 

Kulturpuljen for 1. halvår af 2020 er opbrugt.

Du kan søge til 2. halvår 2020 her.

Puljen er med virkning fra 2020 blevet delt i 2 lige store dele. 

En pulje til arrangementer der afholdes i 1. halvår af 2020 og en pulje til arrangementer der afholdes i 2. halvår 2020.

Du kan søge til såvel 1. halvårs pulje som 2. halvårs pulje fra den 1.7.19. 

For begge halvårs-puljer gælder, at vi lukker for yderligere ansøgninger når puljen er tom.

Vi tildeler midlerne i KULTURpuljen på baggrund af indkomne ansøgninger. Vi vurderer ansøgninger individuelt.

Retningslinjer for Kulturpuljen