Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Kulturpuljen

Søg om tilskud til kulturarrangementer og -aktiviteter og vær med til at skabe kulturelle oplevelser i Esbjerg Kommune.

Hvad er kulturpuljen?

Kulturpuljen er Esbjerg Kommunes økonomiske hjælp til borgere, der gerne vil skabe kulturelle oplevelser i kommunen. Det kan være en koncert, et teaterstykke, et kunstevent eller noget helt fjerde. Mulighederne er mange og det er kun fantasien, der sætter grænser.

Kulturpuljen er opdelt i tre puljer

For at skabe variation i typen af arrangementer, der gives tilskud til, har vi opdelt kulturpuljen i tre kulturpuljer. De tre puljer er:

  • Musikpuljen – en pulje til dig, som vil arrangere et musikarrangement
  • Oplevelsespuljen – en pulje til øvrige kulturelle aktiviteter, hvor du kan søge over 5.000 kr.
  • Strakspuljen – den hurtige pulje til øvrige kulturelle aktiviteter, hvor du kan søge op til 5.000 kr.

Hvem kan søge puljerne?

Alle privatpersoner og foreninger kan søge tilskud fra de tre puljer. Det er ikke et krav, at du som ansøger bor i Esbjerg Kommune, men dog et krav, at arrangementet er rettet mod borgerne i Esbjerg Kommune. 

Søger du derimod som privat virksomhed, kirke eller professionel kunstner, kan du ikke få tilskud. Er du på den ene eller anden måde allerede finansieret af offentlige midler (mere end 50%) eller får kommunalt tilskud til andre arrangementer, kan du heller ikke få tilskud fra kulturpuljen.

Vær opmærksom på, at du skal regne med en rimelig egenfinansiering ved ansøgning til Musikpuljen og Oplevelsespuljen. Det er ikke nødvendigt med egenfinansiering, når du søger fra Strakspuljen.

Hvornår kan du søge puljerne, og hvornår får du svar?

Der gælder forskellige ansøgningsfrister for de tre puljer:

Musikpuljen 

Du kan søge støtte til Musikpuljen én gang årligt og ansøgningsfristen er den 1. august hvert år, for arrangementer der foregår det efterfølgende kalenderår. Din ansøgning bliver behandlet i Kultur & Fritidsudvalget i september og du kan forvente svar umiddelbart efter.

Søg om tilskud fra Musikpuljen 2024

Oplevelsespuljen

Du kan søge om støtte fra Oplevelsespuljen to gange årligt. Der er derfor to ansøgningsfrister. Den første er den 1. april for arrangementer der foregår i perioden juli–december samme år. Den anden er 1. oktober for arrangementer der foregår i perioden januar–juni året efter. Ansøgninger bliver behandlet i Kultur & Fritidsudvalget i henholdsvis maj og november måned, og du får svar umiddelbart herefter. 

Link til ansøgning om tilskud fra Oplevelsespuljen kommer her, når vi nærmer os ansøgningsfristen.

Strakspuljen

Der er ingen frister for, hvornår du kan søge om støtte fra Strakspuljen. Når alle midlerne i puljen er uddelt, vil det blive annonceret her på siden.
Du får svar på din ansøgning indenfor 14 dage.

Søg om tilskud fra Strakspuljen

Inden du søger anbefaler vi, at du læser retningslinjerne nederst på siden, da der også er undtagelser for, hvad du kan få støtte til.

Retningslinjer for Kulturpuljerne