Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Ansøgning om tilskud fra oplevelsespuljen

Udfyld formularen nedenfor og send den til os. Så kigger vi snarest på din ansøgning. 

Udfyld nedenstående formluar og tydeliggør, hvad du ønsker at opnå med aktiviteten, og hvordan lige netop dit arrangement kan medvirke til at udbrede kendskabet til kommunens kulturoplevelser blandt børn og unge.

Skriv det beløb, som du søger i tilskud til i kroner
Børn under 18 år
Voksne over 18 år
Skriv navnet på den forening, klub, institution eller borgergruppe som søger tilskud
Skriv navnet på kontaktpersonen
Skriv e-mailen på kontaktpersonen
Skriv telefonnummeret på kontaktpersonen
Har du tidligere søgt om tilskud fra Oplevelsespuljen
Modtager du anden kommunal støtte?
Skriv hvilken kommunal støtte du har modtaget
Beskriv dit arrangement. Kom ind på, hvad beløbet skal bruges til. Ex. om det skal bruges til dækning af transportudgifter, entre udgifter eller begge dele.
Startdato og tidspunkt - Slutdato og tidspunkt
Jeg er indforstået med, at jeg senest 14 dage efter arrangementets afvikling skal fremsende en kort evaluering og billeddokumentation (5 fotos eller video) af arrangementet
Jeg er indforstået med, at der for alle arrangementer kan foretages stikprøvekontrol og forlanges yderligere dokumentation for fx arrangementets regnskab
Jeg bekræfter på tro og love, at oplysningerne i min ansøgning er korrekte