Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Aktuelle udbud og høringer

Her kan du følge med i Esbjerg Kommunes igangværende og kommende udbud og licitationer og læse mere om, hvilke sociale hensyn vi har fokus på.

Udbud af lejeaftale på areal til etablering og drift af autocamperrasteplads i Ribe

Nærværende tilbudsindhentning vedrører indgåelse af areallejeaftale med Esbjerg Kommune om leje af et areal til anlæg og drift af en autocamperrasteplads beliggende i Ribe, Esbjerg Kommune. Aftalen angår leje af et areal bestående af to matrikler, matrikel 232 og matrikel 233, med et samlet areal på ca. 6.000 m2.

Autocamperrastepladsen ønskes etableret og klar til at modtage gæster senest 1. juni 2024.

Udbuddet gennemføres uden for udbudslovens anvendelsesområde, da tilbudsindhentningen vedrører en lejeaftale af jord. Leje af jord er direkte undtaget fra udbudslovens afsnit II og III jf. udbudslovens § 21, stk. 1, nr. 1.

Tilbud skal afgives senest d. 5. jan 2024 kl. 12.00 via udbudsportalen Ethics

Høring vedr. udbud på grov arbejdsbeklædning til Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune og Fanø Kommune påtænker at udbyde grov arbejdsbeklædning.

Udkast til udbudsmaterialet sendes hermed i høring, således at interesserede leverandører har mulighed for at komme med kommentarer.

Høringssvar skal afgives senest tirsdag d. 6. juni kl. 12.00 via Ethics.

Aktuelle udbud

Se de aktuelle udbud, som du kan deltage i netop nu. Hvis siden i perioder er tom, betyder det, at der ikke er nogen aktuelle udbud i Esbjerg Kommune.

 

Høringer

Kommunen ønsker kommentarer til materialet med henblik på at få udarbejdet det bedst mulige udbudsmateriale og for at kunne tilrette eventuelle uhensigtsmæssigheder inden udbuddet bekendtgøres.

Teknisk dialog

Esbjerg Kommune ønsker en tæt teknisk dialog med vores leverandører. På den måde kan vi vende eventuelle udfordringer og uafklarede punkter i forbindelse med kommende udbud.