Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Restaffald

Restaffald er det affald, der ikke kan genanvendes.

Læs mere om hvordan du skal sortere affaldet, og hvor det skal afleveres.

Hvad er restaffald

Restaffald er det affald, der er tilbage, når du har sorteret pap, papir, glas, hård plast, metal, elektronik og farligt affald fra. Restaffaldet bliver brændt på affaldsforbrændingsanlægget i Esbjerg og bliver til fjernvarme.

Typisk restaffald er:

 • mælke- og juicekartoner
 • madrester
 • pizzabakker fra pizzeriaet
 • glasskår (afleveres indpakket i avispapir)
 • vådt køkkenrullepapir
 • engangsservice (er det af plast, kan det afleveres i beholderen til hård plast)
 • aske fra brændeovne og grill (afleveres afkølet, i lukket plastikpose)
 • kattegrus
 • korkpropper
 • bleer og hygiejnebind
 • snavset papir og pap
 • cigaretter
 • støvsugerposer

Vi henter restaffald hver uge eller hver 14. dag. Læs mere om, hvornår vi tømmer.

Vær opmærksom på

Overfyld ikke din skraldespand

Låget skal kunne lukkes

Du må ikke fylde skraldespanden mere, end låget kan lukkes tæt.

Har du affaldssæk, må den kun fyldes til den stiplede linje og må højst veje 10 kg.

Husk du kan købe et mærkat til ekstra affald for 30 kr.

App om dit affald

App om dit affald

Få overblik over, hvornår vi henter affald, og se genbrugspladser og meget andet. Søg efter "Affaldsportal" i App Store eller Google Play.

Mere om app'en Affaldsportal

For meget affald?

Køb mærkat og få hentet ekstra affald

Det koster 30 kr. per mærkat

Har du ekstra restaffald, kan du købe et mærkat, som du sætter på en klar eller sort plastsæk. Sækken stiller du ved siden af din skraldespand. Så tager skraldemændene den med, næste gang de henter restaffald hos dig.

Se hvor du køber mærkatet