Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Restaffald

Restaffald er det affald, der ikke kan genanvendes.

Læs mere om hvordan du skal sortere affaldet, og hvor det skal afleveres.

Hvad er restaffald

Restaffald er det affald, der er tilbage, når du har sorteret pap, papir, glas, hård plast, metal, elektronik og farligt affald fra. Restaffaldet bliver brændt på affaldsforbrændingsanlægget i Esbjerg og bliver til fjernvarme.

Typisk restaffald er:

 • mælke- og juicekartoner
 • madrester
 • pizzabakker fra pizzeriaet
 • glasskår (afleveres indpakket i avispapir)
 • vådt køkkenrullepapir
 • engangsservice (er det af plast, kan det afleveres i beholderen til hård plast)
 • aske fra brændeovne og grill (afleveres afkølet, i lukket plastikpose)
 • kattegrus
 • korkpropper
 • bleer og hygiejnebind
 • snavset papir og pap
 • cigaretter
 • støvsugerposer
 • gavepapir og gavebånd

Vi henter restaffald hver uge eller hver 14. dag. Læs mere om, hvornår vi tømmer.

Vær opmærksom på

Tømning af restaffald i helligdagene

Vi tømmer, som vi plejer

Foråret er fyldt med hellidage, men bare rolig. Vi kommer og tømmer din skraldespand til restaffald, som vi plejer.

Se hvornår vi tømmer affald og genbrug hos dig

Overfyld ikke din skraldespand

Låget skal kunne lukkes

Du må ikke fylde skraldespanden mere, end låget kan lukkes tæt.

Har du affaldssæk, må den kun fyldes til den stiplede linje og må højst veje 10 kg.

Husk du kan købe et mærkat til ekstra affald for 30 kr.

App om dit affald

App om dit affald

Få overblik over, hvornår vi henter affald, og se genbrugspladser og meget andet. Søg efter "Affaldsportal" i App Store eller Google Play.

Mere om app'en Affaldsportal

For meget affald?

Få hentet ekstra restaffald

Det koster 30 kr. per sæk

Har du brug for at komme af med ekstra restaffald? Så kan du købe en kode eller et sækkemærkat, som du sætter på din sæk med restaffaldet. Skraldemanden tager sækken med, næste gang han tømmer restaffald hos dig.

Læs hvordan du får hentet ekstra affald