Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Storbyregion Esbjerg

Planstrategi 2022-34 indeholder en fælles formuleret platform for samarbejdet mellem Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner i Storbyregion Esbjerg, hvor byomdannelse, byturisme og mobilitet udgør tre strategiske udviklingsspor. Samarbejdet skal understøtte bosætningen og mulighederne for at skabe større kritisk masse i området.

 

Byrådene i Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner har valgt at samarbejde om tre strategiske udviklingsspor i Storbyregion Esbjerg:

  • Byomdannelse med fokus på byliv og bosætning
  • Byturisme som et uudnyttet potentiale med særligt fokus på kulturturister
  • Mobilitet som afgørende for storbyregionens udvikling

Storbyregion Esbjerg er udpeget på baggrund af den befolkningsmæssige tyngde i området og samarbejdet omhandler den fysiske udvikling af storbyregionens bymiljøer.

For at forankre samarbejdet politisk og planstrategisk optræder det følgende som en fælles formuleret platform i alle tre kommuneplanstrategier.

Storbyregion Esbjerg