Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Baggrundsrapport

Planstrategi 2022-34 tager udgangspunkt i Esbjerg Kommunes Vision 2025 Velfærd og Vækst.

Planstrategi 2022-34 peger på fem temaer, der på hver sin måde skal bidrage til at realisere visionen om Esbjerg Kommune som Danmarks grønne EnergiMetropol:

  • Byer og borgere
  • Bosætning
  • Erhvervsområder til fremtidens behov
  • Grøn by og grøn omstilling
  • Det åbne land

Den fælles tværkommunale tekst for samarbejdet i Storbyregion Esbjerg findes også, til orientering, i strategien. 

Planstrategi 2022-34 Baggrundsrapport redegør nærmere for de opstillede mål og redegør herudover for ændringer i planperioden.

 

Byer og borgere

Temaet er fokuseret på at styrke og fremme storbylivet i Esbjerg by.

Byer og borgere

Bosætning

Temaet sætter spørgsmålstegn ved fortsat at udlægge parcelhusområder i samme omfang omkring vores byer og landsbyer.

Bosætning

Erhvervsområder til fremtidens behov

Temaet indeholder overvejelser om placering af store datacentre, risikoerhverv og produktionserhverv.

Erhvervsområder til fremtidens behov

Grøn by og grøn omstilling

Temaet er bredt favnende med særligt sigte på vigtige og tæt sammenvævede strukturer i kommunen: det grønne, klimatilpasning, mobilitet, cyklisme og energiforsyning.

Grøn by og grøn omstilling

Det åbne land

Temaet rummer fire tyngdepunkter; turismen, naturen, klimaet og landbruget.

Det åbne land

Storbyregion Esbjerg

Planstrategi 2022-34 indeholder en fælles formuleret platform for samarbejdet mellem Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner i Storbyregion Esbjerg, hvor byomdannelse, byturisme og mobilitet udgør tre strategiske udviklingsspor.

Storbyregion Esbjerg