Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Grønt liv og bæredygtighed

Vi vil være en grøn foregangskommune, der viser det gode eksempel på at tage ansvar for klimaet. Derfor har vi både fokus på ansvarlig energiproduktion og på at optimere borgernes muligheder for at være klimabevidste forbrugere allerede fra barnsben.

Samarbejdet med borgere, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv om at skabe en grøn EnergiMetropol skal udbygges, så vi i højere grad fokuserer på moderne og miljøvenlige løsninger, der sikrer ansvarlig vækst og reducerer ressourcespild.

Mange borgere bidrager i dag til den grønne omstilling, og på erhvervssiden har EnergiMetropol Esbjerg fokus på grøn energi.

Naturen beriger os med oplevelser ved fx verdensarven Vadehavet, men vi oplever også stadigt større udfordringer som følge af klimaforandringerne. 

Ambitioner for vores fremtid

Byrådets strategiske satsninger frem mod 2025:

 • Grøn EnergiMetropol og grønne byer
  Vi sikrer rammerne for energiproduktion og støtter den grønne omstilling. Som EnergiMetropol arbejder vi for at påvirke den nationale dagsorden og udbygge de internationale samarbejder med fx andre globale energibyer. Det skal være synligt og mærkbart i bybilledet, at Esbjerg by er Danmarks grønne EnergiMetropol. At være EnergiMetropol er ikke bare et brand, det er den måde vi handler, arbejder og lever på. I hele kommunen skaber vi grønne oaser i byerne, så grøn beplantning kan binde mere CO2 samtidig med, at vores byer forskønnes.
   
 • Innovativ klimatilpasning
  Vi vil være klimakommune og gå forrest i en grøn omstilling bl.a. ved at nedbringe CO2-udledningen og vælge bæredygtige energiløsninger. Klimaændringer er blevet en ny del af vores hverdag, og sammen med nabokommunerne vil vi arbejde for at mindske konsekvenserne som fx forhøjede vandstande. De brede samarbejder er vejen frem, og vi forpligter os selv og hinanden til at leve op til globale klimaaftaler og konventioner.
   
 • Bæredygtige løsninger
  Som borger skal det være nemt at være en klimabevidst forbruger. Grønne iværksættere og andre ildsjæle med bæredygtige og fagligt stærke løsninger skal have gode betingelser. Flere skal vælge mere CO2-venlig transport, så vi styrker den kollektive trafik og arbejder blandt andet på at overgå til eldrevne transportmidler. I kommunen skal de cirkulære principper præge vores ressourceforbrug, hvilket leverandører og samarbejdspartnere også skal leve op til.
   
 • Klima på skoleskemaet
  Vores børn skal allerede fra en ung alder oplyses om energi, klima, miljø og grønne alternativer, så de kan udvikle sig til ansvarlige forbrugere. Derfor tænkes klimaet ind i folkeskoleundervisningen, hvilket passer godt sammen med kommunens fokus på energi og naturvidenskabelige færdigheder.

FNs verdensmål

Relevante verdensmål

Vi forholder os til verdenen omkring os og lever selvfølgelig op til FN’s verdensmål.

Her er de relevante verdensmål inden for dette indsatsområde.