Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Koordinering af samarbejdet med og om den unge

Unge, der modtager indsats fra flere kommunale enheder, har ofte komplekse barrierer i forhold til uddannelse. Vejen mod uddannelse kan derfor være belagt med både bump og omveje. Det er vigtigt, at den unge oplever at få den rette støtte, møder nærværende voksne og ikke selv skal finde vej i det kommunale landkort.

Når en ung opnår selvstændighed i eget liv, kan det skyldes at indsatsen med og for den unge har været sammenhængende, koordineret og for nogle unge også håndholdt. Esbjerg Kommune ønsker derfor, at vi arbejder målrettet med en koordineret og sammenhængende ungeindsats, der giver unge de bedste betingelser for at opnå uddannelse.

Esbjerg Kommunes mål:

  • At der i Esbjerg Kommune er fælles mål på tværs af enheder for de unge, der får indsats fra flere kommunale enheder
  • At alle indsatser og medarbejdere omkring den unge understøtter den unges mål om uddannelse og job
  • At der etableres en fast struktur for et koordineret samarbejde på tværs af de kommunale enheder med klar ansvars- og rollefordeling blandt aktørerne
  • At der altid udpeges en medarbejder, der er ansvarlig for at koordinere samarbejdet på tværs og med den unge

Esbjerg Kommunes fokus for det koordinerede samarbejde
med den unge er:

  • At den unge sidder med for bordenden, når den unges uddannelsesplan udarbejdes
  • At den unge får en koordineret indsats, hvor det er tydeligt, hvem der er tovholder og sikrer koordineringen og sammenhængen i indsatsen
  • At den unge er med til at skabe sin egen sammenhængende plan mod uddannelse, og at denne plan har tydelige mål, der går på tværs af kommunale enheder
  • At den unge i mødet med kommunen oplever, at alle understøtter og arbejder mod den unges mål om uddannelse og job
  • At den unge oplever sammenhæng, så den unge ikke skal opleve at starte forfra ved nyt tilbud
  • At de unge, der har behov for støtte i overgangen fra et tilbud til et andet tilbud, får en håndholdt indsats, så vi sikrer, at ingen unge går tabt i overgangene

Det siger de unge

"Sæt fokus på den enkeltes udvikling og sæt konkrete mål." Elev Produktionsskolen
 
"Hjælp mig med mine problemer – Lyt til mig – hvad er godt for mig?" Elev KUU Esbjerg
 
"Jeg kunne ikke have gjort det uden min kontaktperson." Ung på Uddannelseshjælp