Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

De unge træffer kvalificerede valg af uddannelse og job

At træffe beslutning om en vej efter grundskolen er et stort og afgørende valg for den enkelte unge. Det er vigtigt, at vi understøtter den unge og forældrene i den proces, det er at skulle vælge.

Den unge skal igennem læring, vejledning og oplevelser blive i stand til at træffe et kvalificeret valg om uddannelse og job. Vi skal have et blik for de unges forskellige udgangspunkter og forudsætninger for det at træffe et valg. Det er en forudsætning, at skole, ungdomsuddannelse og erhvervsliv arbejder sammen om denne opgave.

Esbjerg Kommunes mål er:

 • At flere unge vælger erhvervsuddannelse som karrierevej
 • At flere unge vælger jobvejen til uddannelse
 • At forældrene inddrages som en aktiv del af de unges valg af uddannelse og karriere
 • At erhvervslivet inddrages i de unges arbejde med at vælge uddannelse
 • At alle unge får konkrete erfaringer med og viden om ungdomsuddannelserne
 • At ungdomsuddannelserne og kommunen støtter unge til at gennemføre uddannelse
 • At unge, der fortryder deres uddannelsesvalg, støttes i at skifte til anden uddannelse herunder særligt indsats fra gymnasial uddannelse til erhvervsuddannelse

Esbjerg Kommunes fokus for de unges valg af
uddannelse og job er:

 • At unge vælger uddannelse eller job på et oplyst grundlag
 • At unge i folkeskolen får læring, vejledning og oplevelser, der gør dem klogere på et karrierevalg
 • At de unge i folkeskolen møder voksne, der støtter og udfordrer dem i deres valg af uddannelse, job og karriere
 • At unge, der er usikre, når de skal vælge, tilbydes særlige forløb og vejledning

Det siger de unge

"Jeg kan ikke lide at sige, at jeg er produktionsskoleelev, folk ser ned på det." Elev produktionsskolen Lustrupholm
 
"Jeg kunne slet ikke finde ud af, hvad jeg skulle være i 9. klasse. Det er svært at vide også her i 3.G. "Elev Esbjerg Gymnasium
 
"Lærerne på KUU fortæller mig, at jeg godt kan, og at jeg er bedre, end jeg selv tror." Elev KUU (Kombineret ungdomsuddannelse) Esbjerg