Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

ETAC tilrettelægger primært aktiviteter på mindre hold, hvor det er muligt, at tage hensyn til brugernes individuelle behov.

Når der etableres og planlægges hold, tages der udgangspunkt i brugernes mål og behov. For at sikre, at hver enkelt bruger får det optimale ud af et holdtilbud, vil personalet vurdere ud fra et fagligt synspunkt, hvilke brugere der bedst får opfyldt behovene på de enkelte hold.

Hold vil løbende blive udbudt afhængig af brugernes mål og behov. På nogle hold vil der være løbende optag og afslutning af brugere, ligesom holdene ud fra en faglig vurdering vil have varierende varighed.

Ved hold hvor der er en udgift forbundet med aktiviteten, betaler brugeren for eget forbrug eks. ingredienser til madlavning, maling.

Holdtræning prioriteres, idet det tilstræbes at give så meget som muligt, til så mange brugere som muligt.

Formålet med en individuel indsats på ETAC er, at forberede brugeren til at deltage på et holdtilbud. Vurdering af behov og omfang i et eventuelt individuelt træningsforløb, beror på en faglig vurdering af personalet på ETAC.

Det vil være et kort og intensivt forløb tilpasset den enkelte brugers behov. Varigheden af forløbet vil variere fra forløb til forløb, men vil typisk være i kortere perioder. 

Holdtilbud på ETAC