Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Krydsning af vandløb

Hvis du vil krydse et vandløb med kabler, rørledninger mv. kræver det tilladelse efter vandløbsloven.

Du kan sende en ansøgning via linket nedenfor. Ansøgningen skal indeholde:

  • Sted for krydsning med angivelse af krydsningens placering på kortbilag 
  • Type af kabel, rørledning mv., der skal føres under vandløbet 
  • Beskrivelse af, hvordan krydsningen foretages 
  • Tidsperiode for krydsningen
  • Oplysninger om ledningsejer

Du skal søge om tilladelse senest 14 dage før, du ønsker at starte arbejdet. Bemærk, at der er 4 ugers klagefrist efter, at tilladelsen er givet. Eventuel igangsættelse før klagefristens udløb sker på eget ansvar.

Tilladelsen omfatter kun krydsning af selve vandløbet og ikke forhold om placering af ledningerne på de omkringliggende arealer. Der skal derfor indhentes særskilt gravetilladelse, og hvis der er beskyttet natur, hvor vandløbet skal krydses, skal der eventuelt gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, før arbejdet må sættes i gang.