Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Mental Sundhedsfremme, Børn og Unge

Dit Liv Dialogen indeholder en række aktiviteter rettet mod fremme af sundhed og trivsel hos børn og unge. 

Mental sundhed - Trivsel i din hverdag

Det handler om at opleve at have det godt med sig selv og sit hverdagsliv – og om at kunne fungere godt i samspil med andre. Derfor sætter vi fokus på.

  • Hvad er mental sundhed?
  • Tanker om selvtillid og selvværd
  • Hvad giver mening i livet for dig?
  • Hvad er et godt fællesskab?
  • Hvad kan man selv gøre for at fremme trivsel i hverdagen?

Målgruppe: 4. - 10. klasse

Formålet er via en dialogbaseret tilgang at skabe refleksion over egen mentale sundhed og trivsel samt sundhedsadfærd.

Sådan foregår det:

Et dialogmøde varetages af en sundhedsfaglig koordinator med særlig viden indenfor mental sundhedsfremme. Det er hensigtsmæssigt at der er en underviser der kender klassen tilstede under besøget.

Et besøg varer 90 minutter og veksler mellem viden, dialog og øvelser. Vi kommer ud i de enkelte klasser og har altid en deltagerorienteret tilgang til emnet.

Træet – et symbol på den mentale sundhed

Når vi har det godt, vil der være solskin, træet vil få flotte grønne blade, måske blomstre og endda bære frugt. - Når vi har det svært, vil der være uvejr omkring træet. Vinden vil blæse, det vil regne, lyne og tordne, bladene vil ryge af …

Træets rødder symboliserer vores mentale sundhed. Rødderne skal være stærke og dybe, for at skabe stabilitet for træet under de udfordringer vi møder…