Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Spørgsmål til byrådet fra Anja Leth-Sørensen:

Spørgsmål af 8. juni 2015 vedrørende  opsyn/tilsyn af rengøringen som Visiteringen udfører hos Esbjerg Kommunes borgere.

 

Spørgsmål til byrådet fra Anja Leth-Sørensen:

Hvorfor er der ikke opsyn/tilsyn af rengøringen som Visiteringen udfører hos Esbjerg Kommunes borgere, på lige fod med den, som der er hos rengøringen i Esbjerg Kommune, dem der gør rent på skoler, kontorer m.m.?

Svar
For at sikre kvaliteten af hjemmehjælp, herunder rengøring, fører kommunen tilsyn. Tilsynet skal sikre, at alle får den hjælp, de har krav på, og at opgaverne løses med den kvalitet, som kommunen har besluttet. Kommunens procedurer for tilsyn er beskrevet i Esbjerg Kommunes tilsynsstrategi, der bliver politisk godkendt en gang årligt.

Kontrol af og tilsyn med rengøring sker ad to omgange: Leverandørens egen, løbende kontrol og kommunens tilsyn. 

Leverandørens egen kontrol
Når man som borger er blevet visiteret til hjemmehjælp, herunder rengøring, kan man vælge mellem to leverandører: Hjemmeplejen i Esbjerg Kommune eller ABC Rengøring og Hjemmepleje.

Det er i første omgang leverandøren selv, der løbende skal kontrollere, at borgeren får den hjælp, han eller hun er visiteret til. Leverandøren skal også kontrollere, at indsatsen svarer til borgerens aktuelle behov. Det gælder, hvad enten leverandøren er kommunal eller privat.

Leverandøren melder løbende tilbage til Visitationen, hvis indsatsen ikke svarer til borgerens aktuelle behov. En gang om året sender leverandøren desuden en samlet rapport om sin egen kontrol til kommunen. Rapporten skal beskrive, hvordan leverandøren sikrer, at de leverede indsatser lever op til kommunens kvalitetsstandarder og indsatsbeskrivelser. 

Kommunale tilsyn
Kommunen har ansvar for at føre tilsyn med hjemmehjælpen, herunder rengøring. Kommunen skal følge op på, at borgere, der er visiteret til indsatser, modtager den rette hjælp. Tilsynet gennemføres af afdelingen Myndighed & Faglig Udvikling i Sundhed & Omsorg (herefter kaldet kommunen).

Mindst en gang om året fører kommunen tilsyn med leverandørerne af indsatserne og gennemgår leverandørernes egen kontrol. Her ser man blandt andet på, hvordan leverandøren følger op på de observationer, der bliver gjort i borgerens hjem.

Efter hvert tilsyn udarbejder kommunen en rapport. Hvis der er fundet fejl og mangler, kontrollerer kommunen, at leverandøren har gennemført tiltag for at undgå fejl og mangler i fremtiden. Kommunen kan også beslutte at foretage ekstra tilsyn. 

Hvis en leverandør ikke lever op til kvalitetsstandarderne
Hvis borgere, pårørende eller Visitationen oplever, at en leverandør ikke lever op til Esbjerg Kommunes kvalitetsstandarder og indsatsområder, sender kommunen en såkaldt kvalitetsopfølgning ud til leverandøren. Leverandøren skal herefter vende tilbage inden 14 dage med en handleplan for, hvordan det sikres, at borgeren fremover får den hjælp, der er bevilget.

Hvis handleplanen er fyldestgørende, afsluttes opfølgningen. Hvis handleplanen ikke er fyldestgørende, kontakter kommunen leverandøren for at lave yderligere tiltag.

Hvis kommunen i et enkelt tilfælde vurderer, at der er behov for et uanmeldt tilsyn, gennemføres det. Kommunen sender efterfølgende en kvalitetsopfølgning til leverandøren.

Jeg håber hermed at have redegjort for at der bestemt føres tilsyn med rengøringen hos Esbjerg Kommunes borgere.