Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Socialrådgiver til Familierådgivningen

Socialrådgiver til Familierådgivningen

Familierådgivningen i Esbjerg kommune har 2 ledige stillinger som Myndighedsrådgiver til dig som brænder for at arbejde med familieområdet

Der er tale om 2 faste stillinger 37 timer ugentlig med tiltrædelse 1. oktober 2020 – eller snarest derefter.

Vi har brug for en socialrådgiver, der har lyst og evner til at indgå i en hektisk hverdag sammen med faglige kompetente kollegaer.

Familierådgivningen er forankret under Borger & Arbejdsmarked, og består af en Familierådgivning, med ca. 130 medarbejdere, herunder 14 administrative medarbejdere, ca. 100 socialrådgivere, 5 myndighedsledere, 7 fagkoordinatorer, 1 juridisk konsulent og en myndighedschef.
                                                                
Familierådgivningen er opdelt i teams:

 • Forvisitation - varetager underretninger, den tidlige forebyggende indsats i samarbejde med almensystemerne samt afgørelser omkring udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser med henblik på overdragelse til Bagland. 
 • 3 Baglandsdistrikter - Nord, Syd og Midt som udarbejder Børnefaglige undersøgelse og træffer afgørelse om- og foranstalter efter servicelovens § 52 - aldersgruppe 0-23 år
 • Et Børne-& Unge Handicapteam, som løser opgaver omkring børn og unge med funktionsnedsættelser bl.a. efter servicelovens § 41,42,84 – aldersgruppe 0-23 år.
 • Et Familieteam som har et særligt koordineret samarbejde med Jobcentret.
 • Et Børn og ungeteam som varetager sager hvor der er iværksat tvangsmæssige foranstaltninger ved afgørelse fra Børn og unge-udvalget.
 • Et Ungeteam som varetager sager på ungdomskriminalitetsområdet, hvor der er iværksat foranstaltninger ved dom i retten eller ungdomskriminalitetsnævnet.

Lige nu er der tale om 2 ledige stillinger i Baglandsdistriktet Nord. Du ansættes i Familierådgivningen, hvorfor det ved ændrende behov kan forekomme man tilbydes stilling i en af de øvrige teams.
Målgruppen for Baglandet er Børn & Unge fra 0-23 år – i samarbejde med deres familie.
I Baglandet, og på resten af Familierådgivningen, tager vi udgangspunkt i systemteorien og har i arbejdet med børn, unge og deres familier fokus på en troværdig, anerkendende og ressourceorienteret tilgang. Vores fokus ligger her på empowerment, mestring, læring og forandring.

I Familierådgivningen har vi netop igangsat et servicetjek med fokus på udvikling af det socialfaglige arbejde. Herunder om noget kan gøres anderledes, end det vi allerede gør.
Vores afdeling er kendetegnet ved kvalitet, effektivitet og tværfaglighed i tæt samarbejde med øvrige afdelinger og samarbejdspartnere. Vi vægter tæt dialog mellem ledere og medarbejdere højt og har i dialogen fokus på arbejdsglæde, gennemsigtighed og trivsel. Vores fokus ligger på vores kommunikation – både med borgere, kolleger og samarbejdspartnere.

Vi forventer at du:
 • er uddannet socialrådgiver
 • har erfaring med sagsbehandling på børn- og ungeområdet, herunder bekendt med serviceloven.
 • har erfaring med arbejdet omkring ICS/DUBU (ikke et krav)                        
 • er facilitator for et inkluderende og anerkendende menneskesyn og opmærksom på egen kommunikation
 • har en systemisk og struktureret tilgang til arbejdet med børn, familier og samarbejdspartnere
 • har fokus på en ressource- og relationsorienteret tilgang
 • har gå-på-mod, er åben og imødekommende
 • er indstillet på at indgå i tværfaglige samarbejdsrelationer i en foranderlig hverdag
 • er fleksibel, idet du ikke altid kan være sikker på, at dagens kalender holder - også ud over almindelig arbejdstid
 • kan tænke kreativt indenfor den givne ramme og gå efter den bedst mulige løsning under de givne forhold

Til gengæld tilbyder vi:
 • en grundig introduktion.
 • selvstændighed og kompetence i opgaveløsningen
 • en organisation i bevægelse, hvor du kan sætte dit fingeraftryk
 • fokus på læring - individuelt, monofagligt og tværfagligt
 • velkvalificeret sagsopfølgning hos faglig koordinator
 • en spændende og uforudsigelig hverdag
 • nærværende ledelse der er ambitiøs og har visioner for arbejdet i teamet
 • udviklingsmuligheder på det faglige og personlige plan
 • ekstern supervision
 • et fagligt team med en professionel tilgang til opgaverne
 • en flok super skønne kvalificerede, hjælpsomme og super dygtige kolleger.

Dine arbejdsopgaver vil primært bestå af:
 • udarbejdelse af børnefaglige og ungefaglige undersøgelser samt indstillinger til børn og unge-udvalget
 • udarbejdelse af handleplaner
 • iværksættelse af foranstaltninger og opfølgninger herpå
 • forældre- og børnesamtaler
 • behandling samt opfølgning på underretninger.
 • deltagelse i afhøringer ved politiet
 • samrådsmøder ved Børnehus Syd.

Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem KL og DS.

Er du nysgerrig på afdelingen, teamet eller ønsker du en uddybet beskrivelse af de arbejdsopgaver, som vi sidder med, er du velkommen til at kontakte faglig koordinator Heidi Praastrup tlf. 23 70 26 11. 
 
Ved tilbud om ansættelse indhentes referencer samt børne- og straffeattest.

Ansøgningsfrist
25. september 2020

Ansøgningen sendes elektronisk. Klik på ”send ansøgning” nederst og vedhæft din ansøgning, CV samt relevant dokumentation.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Fakta

Arbejdstid

Fuldtid

Ansættelsesvilkår

Fastansættelse

Ansøgningsfrist

25-09-2020 23:59

Tiltrædelse

1. oktober eller snarest derefter

Kontaktperson

Faglig koordinator Heidi Praastrup
Telefon 23 70 26 11