Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Udlån af udendørsarealer

Esbjerg Kommune og enkelte øvrige aktører stiller en del arealer gratis til rådighed for lokale foreninger.

Brug Esbjerg

Kommunen samt enkelte øvrige aktører stiller en del arealer gratis til rådighed for lokale foreninger, der i almindelighed er støtteberettigede iht. folkeoplysningsloven, lokale almennyttige foreninger og lokale kulturelle institutioner.

I portalen "Brug Esbjerg" kan du få en oversigt over arealer til rådighed og se en vejledning i, hvordan du benytter portalen. Husk at ansøge/booke arealet i god tid.

Du kan læse mere om afholdelse af offentlige arrangementer her.

Yderligere arealer der ikke findes i portalen Brug Esbjerg

Planlægger du at afholde et arrangement?

Vær opmærksom på, at du også skal søge om tilladelse til midlertidig råden over vej, såfremt du afholder et arrangement, der også vedrører offentligt vejareal.  

Til afholdelse af det pågældende arrangement skaffer brugeren selv alle nødvendige tilladelser hos relevante myndigheder som Politiet, Fødevareregionen, Beredskabet og Skat. 

I vandet ved Esbjerg Strand

Hvis du ønsker at afholde et arrangement i vandet ved Esbjerg Strand, skal du ansøge allerede halvanden måned inden selve arrangementet.

Når du ønsker at afholde et arrangement i Esbjerg Strand, er du selv ansvarlig for, at arrangementet afholdes sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Esbjerg Kommune kan således ikke gøres ansvarlig for arrangementet.

Som ansøger skal du desuden informere, koordinere og få skriftlig accept til dit arrangement hos de andre parter, som har aktiviteter/interesser i eller er myndighed på vandet i Esbjerg Strand. Det er Esbjerg Søsport, Esbjerg Roklub, Kystdirektoratet, Søfartsstyrelsen, Politiet, ’Klima og Miljø’ samt ’Park og Mobilitet’ (både Vejmyndigheden og Park) samt havnefogeden.

Du skal desuden informere og holde havnefogeden underrettet om arrangementet i god tid, så I kan koordinere det praktiske omkring arrangementet. Blandt andet har havnefogeden mulighed for at kontakte lystbådsejerne om eventuelle ændringer i deres brug af havnen under arrangementet.

Læs mere om medlems- og grundtilskud

Du kan læse mere om medlems- og grundtilskud, hvis du har lyst.

Læs mere om medlems- og grundtilskud

Læs mere om lederuddannelsestilskud

Du kan læse mere om lederuddannelsestilskud, hvis du har lyst.

Læs mere om lederuddannelsestilskud

Læs mere om Den Fritidskulturelle Pulje

Du kan læse mere om Den Fritidskulturelle Pulje, hvis du har lyst.

Læs mere om Den Fritidskulturelle Pulje