Velkommen til Esbjerg Kommune - Forside

Gå til hovedindhold (Tryk Enter)

Klagemuligheder

Der kan være tilfælde, hvor du ikke er tilfreds med den behandling, du har modtaget på en tandklinik. I de tilfælde opfordrer vi til, at du i første omgang kontakter lederen på tandklinikken.

I mange tilfælde kan vi finde en løsning ved en telefonsnak eller ved en direkte henvendelse på klinikken. Hvis der har været problemer med behandlingen hos én tandlæge, kan det også være en idé at forsøge behandling hos en anden af Tandplejens tandlæger eller skifte til en anden klinik.

For at skifte klinik skal du kontakte Call Centeret på telefon 76 16 40 00.

Der kan også være tilfælde, hvor du ønsker at rette din klage til Tandplejens leder, overtandlæge Hanne Åskjær.

Du har også mulighed for at klage over det kommunale serviceniveau eller personaleklager til Udvalget for Børn & Kultur, som er det politiske udvalg, som Tandplejen hører under og til Kommunens Borgmester, som er øverste personalechef.

Endelig har du mulighed for at klage til Styrelsen for Patientsikkerhed, som behandler klager over autoriserede sundhedspersoner. Du skal være opmærksom på, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke tager stilling til økonomiske forhold, men alene til, om tandlægen eller tandplejeren har handlet på korrekt vis i forhold til fagets normer for god behandling.

Du kan få mere vejledning hos Børn & Kultur, Sekretariat, hvis du ønsker at benytte disse klagemuligheder.

Call Centret

Ring på tlf. 76 16 40 00

Telefontid: alle skoledage kl. 7:30 - 10:00 og 13:00 – 14:30

HUSK

Du kan flytte og booke en ny tid på tandplejens book selv side. Link hertil findes i den besked, du har fået i din digitale postkasse eller på sms.